Na postu statutárního náměstka hejtmanky – ten zastupuje hejtmanku v době její nepřítomnosti nebo za situace, kdy svou funkci nevykovává z jiného důvodu – Pavlík vystřídal stranického kolegu Martina Kupku, který se všech krajských postů vzdal po svém jmenování ministrem dopravy. Platí to i pro jeho působení v radě kraje, kde měl Kupka na starosti oblast silniční dopravy, a pozici v zastupitelstvu.

Radním po oblast silniční dopravy se od pondělka stal starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl (ODS). Dosud na krajské úrovni působil na pozici předsedy výboru krajského zastupitelstva pro životní prostřední a zemědělství; této funkce se vzdal.

Řadovým středočeským zastupitelem se místo Kupky stal první náhradník z kandidátní listiny ODS: starosta Čelákovic Josef Pátek.

Nový radní Bendl zdůraznil, že k nyní získané funkci přistupuje s velkou pokorou. „Věřím, že se mi podaří úspěšně navázat na započatou práci předchůdce,“ prohlásil. Zdůraznil, že stejně jako Kupka chce podporovat práce na přípravě portálu silničních map, v němž po jeho dokončení řidiči najdou mimo jiné podrobné informace o všech chystaných akcích a uzavírkách.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) doplnila, že Bendl je odborníkem v oblasti životního prostředí, které se mnohdy s dopravou překrývá (například se vydávají stanoviska k dopravním stavbám či obchvatům). „S dopravou má navíc zkušenosti také jako starosta,“ uvedla hejtmanka.

Opozice se změnou neuspěla

Opoziční klub ANO se sice pokoušel prosadit ještě hlasování o návrhu na odvolání náměstka hejtmanky Věslava Michalika (STAN), avšak z podnětu Michaela Kašpara (STAN) zastupitelé rozhodli o vyřazení tohoto bodu z navrhovaného programu. „Tím samým bodem jsme se zabývali už minule,“ odkázal Kašpar na na debatu během jednání krajského zastupitelstva na sklonku listopadu. Právě to však v reakci na jeho slova připomněl Martin Herman (ANO). „Klub Pirátů tehdy řekl, že ještě nemá všechny informace; proto jsme bod chtěli zařadit znovu,“ konstatoval.

Lucie Cirkva Chocholová za Piráty však reagovala, že situace se od té doby změnila: informace od koaličních partnerů dostali obratem a odpovědi jim přišly dostačující. Na listopadovém rozhodnutí, kdy se zastupitelstvo odmítlo věcí zbývat, tak neviděla důvod cokoli měnit. „Krajské zastupitelstvo jasně vyjádřilo svoji vůli,“ prohlásila s tím, že další projednávání je bezpředmětné.

Hnutí ANO uplatnilo vůči Michalikovi několik výtek. Především reagovalo na jeho postoj v době, kdy se vzdal kandidatury na ministerský post poté, co se v médiích objevily pochybnosti o pozadí podnikání jeho rodiny.

close Karel Bendl info Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje zoom_in Karel Bendl Karel Bendl (ODS), radní Středočeského kraje pro oblast silniční dopravy
- Narodil se v roce 1971 v Brandýse nad Labem.
- Je ženatý a má čtyři děti.
- V minulosti byl zaměstnán jako správce městských lesů Benátek nad Jizerou a začal podnikat jako odborný lesní hospodář. V roce 2018 se v Benátkách nad Jizerou stal starostou.
- Je doktorem filozofie, inženýrem i magistrem. Na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě získal doktorát v oboru Sociální služby a poradenství. Vystudoval také obor Právo v podnikání a evropská hospodářsko-správní studia na Univerzitě Jana Amose Komenského, souběžně studoval na VŠ CEVRO Institut obchodně právní vztahy. Je také absolventem magisterského oboru Veřejná správa na Vysoké škole finanční a správní. Právní vzdělání si doplnil na Institutu právních studií v Praze – a dále absolvoval profesní vzdělávací program na CEMI.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje