Pořad připravuje ve spolupráci s vědci sledujícímu procesy v milovické rezervaci. Jedním z nich je i Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. „Snažili jsme se v pořadech shrnout všechny podstatné a zároveň nejnovější poznatky o těchto klíčových krajinných architektech. Videa jsou zároveň zpracovaná formou přístupnou pro děti a mládež. V současné době, kdy jsou s výjimkou devátých tříd a maturitních ročníků stále uzavřené základní a střední školy, mohou sloužit videa jako výborný výukový materiál pro on-line vzdělávání,“ uvedl Miloslav Jirků.

Ten spolu s youtuberem všemi třemi díly provází. Diváci se tak mohou seznámit s významem velkých kopytníků pro historický vývoj české krajiny i s pozitivní proměnou bývalého vojenského prostoru v Milovicích díky jejich návratu do těchto míst. „Ekologická výchova je důležitou součástí našeho projektu. Vliv velkých kopytníků na naši krajinu byl po stovky tisíc let zásadní. Jejich vyhubení člověkem je pak příčinou mnoha negativních jevů, které v současné době ochrana přírody řeší. Jsme rádi, že v rezervaci velkých kopytníků mohli kolegové z Akademie věd tyto souvislosti představit mladým divákům,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Videokanál Zvěd se kromě velkých kopytníků věnuje také řadě dalších témat. Z oblasti biologické rozmanitosti například ohroženým sýčkům nebo mizejícím motýlům. V době koronavirové krize a karantény se zabýval oblastí dopadů přijatých opatření a izolace na lidskou psychiku. Zaměřil se také na problematiku světelného smogu nebo sféru etiky a práv v oblasti robotů a umělé inteligence.

Rozšíření pastvin

Ochranáři ze společnosti Česká krajina se aktuálně snaží pomocí sbírky shromáždit peníze na nutné rozšíření pastvin. Díky podpoře veřejnosti se přesto postupně daří finanční prostředky na dokončení rezervace získávat. „I když je kampaň vzhledem k opatřením zabraňujícím šíření koronaviru omezená jen na zasílání finančních prostředků na sbírkový účet a posílání dárcovských SMS, díky obrovské podpoře veřejnosti příspěvky stále přicházejí. Již se nám podařilo získat zhruba polovinu potřebné částky. Všem, kteří nám pomáhají, patří obrovské poděkování,“ doplnil Dalibor Dostál.

Na nejnutnější ohrazení zbývající části rezervaci potřebují ochranáři v rámci sbírky získat 1,5 milionu korun. Od začátku kampaně lidé na sbírku zaslali zhruba 750 tisíc korun. Celkové náklady na ohrazení zbývající části rezervace jsou přibližně dva miliony, půl milionu mají ochranáři k dispozici z předchozích let sbírky.

Zdroj: Youtube
Zdroj: Youtube
Zdroj: Youtube