Prvních sedm žádostí o peníze na tyto projekty krajští radní v těchto dnech doporučili zastupitelům schválit. Jedná se o projekty napříč krajem od Kolínska, Prahy východ přes Boleslavsko, Mělnicko až po Berounsko či Benešov.

Celkový součet nákladů na těchto sedm projektů činí 21 milionů korun. V takzvaném Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury, který byl právě pro tyto potřeby zřízen, tak zbývá z celkové částky 100 milionů korun k vyčerpání ještě celých 79 milionů.

Fond má za cíl poskytnout peníze na opravy krajských silnic ve městech a obcích tak, aby byli v lepším stavu, než aktuálně jsou. To potvrdil i náměstek hejtmanky pro silniční dopravu Martin Kupka (ODS). „Jde o případy, kdy obce provádějí pokládku infrastrukturních sítí, tedy plynu, vody, kanalizace, elektřiny nebo telefonu. S tím chceme obcím pomoci a přispět svým podílem, aby mohly být tyto práce z jejich strany provedeny rychle, kvalitně a měly menší dopad do jejich rozpočtů,“ vysvětlil smysl zřízení nového dotačního titulu Martin Kupka.

Nejvíce půjde zatím na Benešovsko

Žádost o dotaci mohou podat nejen samotná města a obce, ale také jejich společná sdružení. Právě jedno takové požádalo zatím o nejvyšší částku. Jedná se o sdružení CHOPOS, které spojuje 21 obcí na Benešovsku.

Sdružení žádá o částku téměř 5,4 milionu korun na projekt úprav silnice po stavbě vodovodu. Druhou největší požadovanou sumou je pak požadavek ve výši 4,2 milionu korun, které chce využít obec Vysoká na Mělnicku v rámci úpravy silnice po vybudování kanalizace a čističky odpadních vod. Obě tyto žádosti jsou mezi těmi, které radní doporučili zastupitelům ke schválení.

Peníze pro silnice II. a III. třídy

Obce a dobrovolné svazky obcí mohou požádat o příspěvek, který jim pomůže s úhradou opravené vozovky při podélném nebo příčném uložení inženýrské sítě do silnice, která zasahuje do poloviny nebo více než poloviny vozovky. Maximální výše dotace je pro rok 2021 stanovena na 600 korun na metr čtvereční opravené silnice II. a III. Třídy.

Dotace bude úspěšným žadatelům po jeho schválení zastupitelstvem kraje poskytnuta bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, a to 90 dnů od uzavření smlouvy ve výši 50 % celkových předpokládaných uznatelných nákladů projektu uvedených v žádosti schválené dotace. „Zbývající částka dotace pak do 90 dnů od schválení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování projektu,“ upřesnil náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

close Projekty doporučené Radou kraje ke schválení zastupitelům. info Zdroj: Deník zoom_in Projekty doporučené Radou kraje ke schválení zastupitelům.