Důvodů může být několik. Jeden je takový, že pracovních sil je nedostatek obecně a ani tato oblast nezůstala ušetřena, řekla Radka Vocílková z příbramské jazykové školy Tilia. Martin Borl, výkonný ředitel jazykové školy James Cook Languages, která má pobočku v Mladé Boleslavi, vidí problém i jinde. „Jako největší poskytovatel firemního jazykového vzdělávání v České republice vnímáme, že někteří lektoři buď mizí z oboru, nebo se přemísťují z naší země do okolních států. Hlavním důvodem, který se opakuje u většiny odchodů, je bohužel nízký plat. Přitom podíváme-li se na rozklad ceny jedné hodinové lekce, kterou zaplatí klient, většina částky jde lektorovi a zbytek musí pokrýt administrativu, organizaci a péči o klienta, materiály, přípravu lektora a technické pomůcky,“ vysvětlil.

Podle jeho slov přitom cena za lekci vzrostla od dob ekonomické krize minimálně. „Zatímco průměrná hrubá mzda v ČR vzrostla podle statistik ČSÚ o necelých 30 procent. Oproti tomu se průměrná mzda lektora zvýšila o pouhé jednotky procent,“ podotkl. Jak uvedl zástupce jazykovky JCL se v současné chvíli hodinová sazba lektora v České republice pod úrovní Slovenska, Polska i Maďarska.

Někde ale přesto lektoři odcházejí jinam. „Možná někteří se svojí znalostí cizích jazyků uplatní v jiných oblastech, kde mají lepší nejen plat, ale i třeba další výhody svého povolání,“ řekla Radka Vocílková.

Nedostatek lektorů se příliš neliší v různých jazycích. Nejvíce jde jejich nedostatek vidět u angličtiny, kde je mezi studenty o tento jazyk největší zájem. Bez zajímavosti ale není to, že se vrací zájem o němčinu, podotkla Radka Vocílková. Jenže němečtí rodilí mluvčí jsou podle jazykové školy JCL zvyklí na vyšší životní úroveň a nemají tak mnoho důvodů stěhovat se do České republiky. Zároveň podle zástupce James Cook Languages roste poptávka i po lektorech češtiny související s nárůstem počtu expatů u nás.

Lektoři jazyků učí lidé častěji pouze na částečný úvazek. Oslovené jazykové školy se shodují na tom, že učením jazyků se často živí studenti, případně maminky na mateřské dovolené, či lidé, pro které je jazyk koníčkem. „Zorganizovat rozvrh na menším městě na plný úvazek je obtížné, pokud se někdo rozhodne živit se pouze učením, tak si to zorganizuje častěji sám bez jazykové školy,“ řekla Radka Vocílková.

Některé jazykové školy ale problém tolik nepociťují. „Pokud je problém kvalitní lektory sehnat, jdeme spíše cestou doporučených referencí. Vzhledem k tomu, že působíme na Berounsku 30 let, máme dost širokou síť lidí, kteří nám lektory doporučí,“ podělil se o svoji zkušenost Jiří Vavrečka z Jazykové školy Hany Vavrečkové.

Nedostatek lektorů ve středních Čechách

* Lektoři jazyk častěji učí pouze na částečný úvazek. Bývají to studenti, ale třeba i ženy na rodičovské dovolené, či nadšenci pro jazyk.
* Nedostatek lektorů se týká všech jazyků. Neplatí, že by např. u angličtiny problém nebyl: naopak, jde o žádaný jazyk, díky kterému by se uživilo více lektorů.
* Mezi důvody, proč se lidé nevěnují vyučování jazyků, může být nízký plat, ale i obecný nedostatek pracovníků ve všech odvětvích.
* Lektoři se pak profesně mohou díky znalosti jazyků uchytit i jinde, případně odcházejí za prací do zahraničí.