V rámci celých středních Čech se takzvaně hodilo marod 63,69 člověka v přepočtu na sto pojištěnců. Nepřekvapí – a v koronavirovém roce obzvlášť ne – že nejčastěji to bylo pro nemoc: v rámci zmiňovaného přepočtu šlo celokrajsky o 59,20 člověka. Úrazy hrály podstatně okrajovější roli – a to jak ty pracovní (0,97), tak i ostatní (3,52).

Podíl lidí, kteří během loňského roku zůstali doma z důvodu nahlášené dočasné pracovní neschopnosti, se však v různých regionech i dosti výrazně odlišoval. Nejméně v zaměstnání chyběli lidé na Kutnohorsku s přepočteným podílem 58,79 procenta. Pod 60 procent se ještě vešly okresy Rakovník (59,53), Kladno (59,71) a Příbram (59,82); těsně nad touto hranicí se ocitlo Berounsko (60,18). Rekordně vysoký podíl marodů naopak vykázalo Mladoboleslavsko (72,54). Další okresy, kde také byla nemocnost vyšší, již následují s odstupem: Praha-západ 65,23, Benešov 64,79.

Pokud jde o pracovní úrazy, nad jednoho člověka ze sta se dostalo sedm z dvanácti středočeských okresů. Obzvlášť vynikají Benešovsko (1,64) a Kutnohorsko (1,53); Příbramsko (1,27) už následuje s větším odstupem. Nejnižší podíl pracovních úrazů vykazují Mladoboleslavsko (0,55) a Rakovnicko (0,57), dále pak Kladensko (0,78). Mladoboleslavsko však vévodí žebříčku ostatních úrazů: 4,28.

Vyšší podíl zranění zranění mimo zaměstnání, ať už při sportu, jiných volnočasových aktivitách, dopravních nehodách nebo třeba v domácnosti, vykázaly také okresy Benešov (3,75) a Příbram (3,72). Nejnižší podíl úrazů zaznamenaly Kladensko (2,96) a Berounsko s Rakovnickem (po 3,13).

Ve Středočeském kraji s evidovanými 462 476 pojištěnci bylo loni nově nahlášeno 294 536 pracovních neschopností (z toho 273,8 tisíce pro nemoc, 4,5 tisíce kvůli pracovním úrazům a 16,2 tisíce v souvislosti s ostatními úrazy). Dohromady zde lidé prostonali devět a půl milionu kalendářních dnů: 9 578 149. Nemoci měly nejvýraznějším podíl: 8,5 milionu dnů; pracovní úrazy pak měly na kontě 258 tisíc dnů a ostatní zranění 864 tisíc.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.