Tato akce propagující zachované památky vesnického stavitelství (jež často kvapem mizejí) se každoročně zaměřuje na některou z oblastí ve středních Čechách. Letos se ohniskem dění stane Kokořínsko. Dny lidové architektury budou zahájeny v sobotu 20. července v obci Lhotka (u Mělníka), kde se zachovaly pozoruhodné skalní byty vytesané jako nouzová obydlí do pískovce. Program pak potrvá až do 28. července.

Publikace i exkurze

Podobně jako v minulých letech nebude chybět křest tematicky zaměřené publikace – letos půjde o Lidové stavby Středočeského kraje – severozápad. Zájemci se mohou těšit také na oblíbenou exkurzi – zhruba čtyřhodinové putování dvěma přistavenými autobusy za objevováním lidových staveb na Kokořínsku. Průvodci jim představí nejenom typické a pozoruhodné objekty venkovského stavitelství, ale ukážou i souvislejší vesnickou zástavbu, která si zachovala památkovou hodnotu nabízející poznávání minulosti sídelních celků.

K dispozici nejen po dobu akce, ale i později v regionálních informačních centrech a muzeích bude speciálně připravená skládačka nabízející nejen putování za lidovými stavbami Kokořínska. Upozorní na zajímavé – a často dokonce unikátní – památky vesnické architektury v širším regionu. Nejen na Mělnicku, ale také na Mladoboleslavsku, Kladensku a Rakovnicku.

Zábava s folklorem

Hlavní program se však v sobotu 20. července soustředí do Lhotky, kam zájemci mohou dojet třeba i výletním vlakem Kokořínský rychlík. Stejně jako v minulých letech, kdy Dny lidové architektury zahajoval program v některém ze skanzenů, nebudou chybět komentované prohlídky expozice – lokalita Skalní domy (kde ještě ve druhé polovině minulého století trvale bydlela paní Holubová!) je pobočkou Regionálního muzea Mělník. Dále se chystají tematické výstavy, hry pro děti, ale i jarmark tradičních lidových řemesel, prodej regionálních výrobků či možnost posezení na hřišti s občerstvením. A s poslechem hudebního programu, o který se postupně postarají folklorní soubor Jarošovci z Mělníka, baráčnický taneční soubor Furiant z Malé Bělé u Bakova nad Jizerou, líbeznická lidová muzika Osmikráska i harmonikář.

V dalších dnech má program pokračovat tematickými akcemi v dalších kulturních institucích. Zapojí se především ty muzejní pobočky, jež se záchraně lidových vesnických staveb a jejich prezentaci věnují dlouhodobě.

Upozornit i vybízet

„Cílem Dnů lidové architektury je upozornit co nejširší veřejnost na fenomén historického vesnického stavitelství, které je i přes značný úbytek v údobí od druhé světové války dosud stále početnou a důležitou složkou venkovské zástavby,“ upozornil ve čtvrtek středočeský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). Památky lidového stavitelství ocenil nejen jako doklad řemeslného umu i estetického cítění předků; zdůraznil, že jde o krajinotvorný prvek uplatňující se jako neodmyslitelná složka životního prostředí a často přímo ztotožněný s pocitem domova. I to má tato akce připomínat – a současně upozorňovat na důležitost zachování tohoto dědictví. V tomto směru chtějí Dny lidové architektury oslovit každého, kdo může mít nějaký vliv: nejen vlastníky, investory, projektanty, řemeslníky a specializované firmy, ale i odborné instituce, zástupce státní správy i samosprávy či různé neziskové a občanské iniciativy.

Akci společně pořádají obecně prospěšná společnost Kotěrovo centrum architektury, společnost FOIBOS books a Středočeský kraj. Odbornou stránku zajišťují pracovníci Národního památkového ústava a Regionálního muzea v Mělníku. Akce k připomenutí významných památek lidové architektury se od předposledního červencového víkendu uskuteční i v dalších krajích. Republikovým centrem všeho dění se v neděli 21. července stane národní kulturní památce Dřevěnka v podkrkonošské Úpici.

Putování Dnů lidové architektury Středočeského kraje

- 2017: Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci (Hornické muzeum v Příbrami)
- 2018: Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem (Polabské muzeum v Poděbradech)
- 2019: Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka (Regionální muzeum Mělník)
- 2020: Muzeum lidových staveb v Kouřimi (Regionální muzeum v Kolíně)

Zdroj:Krajský úřad Středočeského kraje