Jestliže ve třetím čtvrtletí – tedy od července do září – v kraji proti loňsku zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 10,3 procenta a počet přenocování vzrostl o 9,4 procenta, jedná se o nejvyšší návštěvnost za posledních deset let. Tak zhodnotil poznatky o cestovním ruchu Ondřej Junášek ze středočeské krajské správy Českého statistického úřadu. „Meziročně vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Zahraniční návštěvníci přijížděli nejčastěji z Německa, Slovenska a Polska,“ shrnul.

Hosté ze vzdálenějších destinací naopak chyběli. Kdysi hojných Číňanů či Jihokorejců se objevily jen desítky.

Za čtvrt roku půl milionu hostů

Během vrcholu návštěvnické sezony statistici z hlášení ubytovacích zařízení napočítali ve středních Čechách 490,2 tisíce hostů, což bylo nejvíce za posledních deset let. „Tedy i více než v předcovidovém období,“ upozornil Junášek.

Ve rovnání s rokem 2019 šlo o nárůst 7,7 procenta. Více než desetiprocentní nárůst vypočtený meziročně představuje proti roku 2020 navíc 45,7 tisíce ubytovaných hostů. Z hlediska celostátního porovnání byl nicméně středočeský nárůst o 2,2 procentního bodu pod celorepublikovým průměrem.

Během léta, které nebylo omezováno koronavirovou situací, přijelo nejvíce hostů do středních Čech v červenci. Bylo jich 184,6 tisíce. Proti loňsku to znamená nárůsto 8,5 procenta. Nejvýraznější meziroční navýšení však představovalo 122,7 tisíce návštěvníků ze září: plus 32,5 procenta. Převahu měli domácí nad cizinci, a to zhruba v poměru 9:1. Oproti celostátnímu průměru je to odlišné. Ten dosahoval poměru 8:2, tedy vlastně 4:1. Zatímco v rámci kraje byl návštěvník ze zahraničí každý desátý, celostátně každý pátý.

Doba pobytu se zkrátila

„S počtem návštěvníků se ve Středočeském kraji meziročně zvýšil na hodnotu 1320,9 tisíce i celkový počet přenocování, a to o 9,4 procenta. Podobně jako u počtu hostů zaznamenalo přenocování v jednotlivých měsících třetího čtvrtletí meziroční nárůst. V červencio 10,6 procenta, v srpnu o 2,5 a v září o 22,4,“ konstatoval Junášek.

Průměrná délka pobytu jednoho hosta se ale meziročně snížila z 2,72 na 2,69 noci. Kratší byla i v porovnání s celorepublikovým průměrem (2,89). „Nižší průměrnou délku mezi krajizaznamenaly už jen hlavní město Praha (2,24) a Jihomoravský kraj (2,46),“ poznamenal Junášek.

Návštěvníci středních Čech ze zahraničí

- Německo: 32,9 procenta z cizinců – meziroční nárůst o 12,8 procenta
- Slovensko: 19,1 procenta z cizinců – meziroční nárůst o 33,0 procenta
- Polsko: 8,7 procenta z cizinců – meziroční pokles o 32,3 procenta
- Rakousko: 5,4 procenta z cizinců – meziroční nárůst o 10,9 procenta
- Nizozemsko: 5,0 procenta z cizinců – meziroční nárůst o 53,2 procenta
- Ukrajina: 2,3 procenta z cizinců; Francie: 2,2 procenta z cizinců; Maďarsko: 2,2 procenta z cizinců; Itálie: 2,0 procenta z cizinců; Belgie: 1,9 procenta z cizinců

Zdroj: Český statistický úřad; údaje za třetí čtvrtletí roku 2021