Stavba za téměř 156 milionů korun proběhne ve dvou etapách. První z nich, která se týká úseku mezi Tuhaní a tišickou částí Kozly, má být hotová v srpnu příštího roku, druhý úsek mezi Kozly a Kostelcem nad Labem bude dokončen o rok později. Zadavatelem celé akce je příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Projekt počítá vedle téměř deseti kilometrů nové cyklostezky s asfaltovým povrchem i s místy k odpočinku.

Termín zahájení stavby zatím není znám. „Stavba stezky mezi Tuhaní a Kly bude zahájena po vypořádání majetkoprávních vztahů,“ vysvětlil Petr Borecký, náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy.

V rámci Labské cyklostezky nejde o první úsek budovaný na území Středočeského kraje. „Už jsme zahájili stavbu mezi Čističkou odpadních vod Mělník, kde se napojí na asfaltovou cyklostezku od obce Kly. Odtud povede nová cyklostezka po břehu Labe, kolem historického zdymadla Hadík až k cukrovaru, kde se napojí na asfaltovou cyklostezku do Mělníka,“ upřesnil náměstek s tím, že předpokládaný termín ukončení této stavby je do konce tohoto roku.

Do budoucna je v plánu také výstavba úseků Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice. Tím vznikne Labská cyklostezka od Poděbrad až na hranici Středočeského kraje k Horním Počaplům pod Mělníkem.

K propojení stezky napříč Středočeským krajem chybí dokončit úsek od Týnce nad Labem ke Kolínu a další propojení úseku mezi městy Kolín a Poděbrady na levém břehu řeky.

„Budování sítě dálkových cyklostras a stezek a jejich napojení na sítě okolních krajů je naší dlouhodobou prioritou,“ připomněl Borecký.