Je tedy možné, že se současný stav podepíše na úrodě. Jak vysvětluje Miroslav Trnka, stará pranostika "studený Máj, v stodole ráj" rozhodně nevznikla náhodou. "Ačkoliv je na prognózu výnosů doposud brzy, naši zpravodajové z okresů Rakovník, Kladno, Příbram i Praha-západ konstatují střední poškození porostů suchem a v dalších čtyřech okresech už mělo sucho na porosty v letošní sezóně negativní vliv," podotýká.

Situace ve středních Čechách se velmi liší

Co se týká problematiky sucha, mapa Středočeského kraje ukazuje, že situace je v jeho různých částech dramaticky rozdílná. Může za to jeho velikost i odlišné klimatické a půdní podmínky. "Zatímco na západě a severozápadě se setkáváme s vlivem srážkového stínu Krušných hor, na jihovýchodě kraje zasahujícího do vyšších poloh máme obecně vyššími srážkovými úhrny a také chladnější klima," říká Miroslav Trnka.

Centrum kraje pak ovlivňuje Pražská kotlina. "Ta se vyznačuje výrazně vyššími teplotami a nižšími úhrny srážek zejména oproti oblastem na jih a východ od ní. Proto ve většině let sucho obvykle nezasahuje s podobnou intenzitou celé území kraje," uvedl.

Jaká jsou ale například vodohospodářská opatření? U vodních soustav a manipulačních řádů je dělají vodohospodáři neustále, snaží se tím zmírnit následky, vysvětluje Miroslav Trnka. "Musíme proto jako společnost vést otevřenou debatu o tom, zda infrastruktura a vodní zdroje jsou dostatečné a zda není nutné je posílit, nebo zda a jak snížit spotřebu vody, namísto konstatování, že to vyřeší např. jen návrat vodních toků do přírodě blízkého stavu a zvýšení plochy malých nádrží či mokřadů či lepší hospodaření zemědělců," řekl.

Trávník, či bazén: v budoucnosti luxus?

Miroslava Trnky jsme se také zeptali, za kvůli obdobím sucha nehrozí, že se z pečlivě zalévaného trávníků, či plného zahradního bazénu nestane v budoucnosti luxus.

Ten odpovídá, že pokud člověk bude pro zahradu či bazén využívat vodu, kterou nachytá ze srážek, pak ne. „Pokud musím využívat vodu z vodních toků, nebo dokonce pitnou, je to problém a do budoucna lze očekávat, že poskytovatelé vody budu muset její využívání na tyto účely buď zakázat, nebo výrazně zpoplatnit,“ odpovídá.

Pokud mají rezervy vystačit co nejdéle všem, je nutné s nimi hospodařit, předesílá.

Měnícímu klimatu se bude nutné přizpůsobit

Existují technologie či postupy, které by mohly trend sucha v Čechách zvrátit? Na to není jednoduchá odpověď. „Ano i ne. Co dokážeme změnit, je zmírnit dopady sucha a výskytu suchých epizod včasnou adaptací, změnou technologií a promyšleným a přitom rychlým rozhodování opřeným o agrometeorologickou předpověď,“ řekl Miroslav Trnka.

Zemědělci i podniky se mohou zapojit do programu monitoringu sucha na webu intersucho.cz, kde za poskytování informací o dopadech sucha získávají přástup k předpovědi pro dalších devět dní. „Vidí tak to samé, co máme k dispozici my,“ vysvětluje Miroslav Trnka.

Ne všechno ale je možné aktuálně změnit, podotýká. „Co nedokážeme rychle změnit je příčina nárůstu suchých epizod, za kterou stojí z větší části člověkem zaviněná změna klimatu. Její zastavení či aspoň zpomalení vyžaduje zásadní snížení emisí skleníkových plynů a to je možné jen naplněním globální dohody z Paříže. Ale už vyprodukované a vypuštěné emise skleníkových plynů budou v atmosféře desítky let a tak měnícímu klimatu budeme muset přizpůsobit,“ dodává.