„Tato skutečnost však byla zkomplikována 29. září, kdy byly při výkopových pracích dohlížejícími zástupci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech zjištěny historické nálezy a zemní práce musely být pozastaveny," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

V rámci záchranného archeologického průzkumu archeologové objevili hodnotné pozůstatky z mladší doby kamenné a z mladší doby bronzové. Archeologický průzkum se konal do 17. října a poté archeologové povolili pokračování ve stavebních pracích.

Poděkování archeologům

„Průzkum, který musí město ze zákona zaplatit, stál Králův Dvůr cca 300 tisíc korun. Při výstavbě došlo k přerušení po dobu devatenácti dnů, na což jsme museli obratem zareagovat a požádat ministerstvo financí o posun dílčího financování a limitu prostavěnosti k 30. listopadu," vysvětlil Petr Vychodil s tím, že chce středočeským archeologům poděkovat za ochotu a rychlost, se kterou výzkum provedli.

Čtěte také: Městu Králův Dvůr hrozí, že kvůli archeologům nesplní dotační podmínky