V ohrožení tak může být třeba i konání tradičního předvelikonočního jarmarku; prodejní výstavy kraslic a dalších dekorací, pečiva i jiných výrobků klientů zařízení sociálních služeb či neziskových organizací. Velkou událostí bývají tyto výstavy, už léta konané jak před Velikonocemi, tak v předvánočním čase, zvláště pro domovy seniorů.

Online reportáž

Nyní krajský úřad pro veřejnost uzavřel „zadní“ vstup do budovy Preslovy ulice. Návštěvy mohou vcházet výhradně ze Zborovské ulice, a to „hlavním“ vchodem s označením A. Jako obvykle každého příchozího zaznamená ostraha v evidenci návštěv (k čemuž je nezbytný doklad totožnosti) – a důsledně se uplatňuje již dříve vydané nařízení, že navštívený zaměstnanec úřadu si příchozího osobně vyzvedne a doprovází jej po celou dobu pobytu v budově. Mimo tento režim funguje vstup do prostor podatelny, která je dostupná hned za vchodem A. Tam je přístup volný a bez registrace.

Podobná opatření v současnosti nepředstavují výjimku nebo něco mimořádného. Poměrně běžné jsou rovněž snahy o omezování vstupu příchozích do budov úřadů i dalších institucí, spojené i s rušením předem ohlašovaných akcí (včetně těch dlouhodobě připravovaných). U zaměstnanců, jejichž povaha práce to umožňuje, se nyní klade velký důraz na podporu home office – neboli úřadování z domova. V budově krajského úřadu se také nově objevily nádobky s dezinfekcí na ruce.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník