Akce, která je určena především pro vlastníky nebo nájemce lesů a lesní hospodáře, ale třeba i pro úředníky z radnic či další zájemce, se uskuteční v největším sále budovy krajského úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově – v jednací místnosti zastupitelstva – v pondělí 2. prosince odpoledne.

Plánování účasti je však aktuální už v těchto dnech: krajský úřad žádá o potvrzení přítomnosti do středy 27. listopadu. Důvodem je nejen omezená kapacita zasedací místnosti, ale také bezpečnostní opatření při vstupu do budovy hejtmanství. Březnový lesnický seminář, věnovaný rovněž kůrovcové kalamitě, se setkal s obrovským zájem lesníků; do sálu bylo třeba doplnit řadu židlí.

Hlavní téma nadcházejícího semináře? Aktuální dotační nástroj pro nestátní vlastníky lesa ke zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Odborníci z krajského odboru životního prostředí, ale i z ministerstva zemědělství představí pravidla pro poskytování finančního příspěvku, včetně nového dotačního programu na zmírnění ekonomických dopadů způsobených kůrovcovou kalamitou v lesích, i povinný software pro zpracování žádosti.

Seminář má ujasnit, kdo přesně může dotační peníze žádat a jak při tom má postupovat. Řešit se tedy budou mimo jiné podmínky dotačního programu, termíny, náležitosti žádosti, povinné přílohy, průběh administrace… To všechno i s diskusí, odpověďmi na dotazy a praktickou instruktáží.