Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Regionálním muzeum v Kolíně, Regionální muzeum Mělník a Hornické muzeum Příbram spojily síly s obecně prospěšnou společností Post Bellum spravující databázi nahrávek vzpomínek pamětníků, připravovanou ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Zahrnuje historky z období druhé světové války, osudy politických vězňů z 50. let i pozdějších období, přibližuje osudy disidentů – avšak příležitost promluvit dostali i někdejší komunističtí funkcionáři či agenti Státní bezpečnosti.

Středočeská účast se zaměřuje na spolupráci v rámci projektu Příběhy našich sousedů, který Post Bellum pořádá pro žáky osmých a devátých tříd základních škol či odpovídajících ročníků (tercií a kvart) víceletých gymnázií. Ti se pod vedením odborníků i svých učitelů zapojují do dlouhodobé práce zahrnující nejenom natáčení s pamětníkem, ale i bádání v archivech a následné zpracování materiálu. „Projekt především zprostředkovává mezigenerační dialog, setkávání a výměnu zkušeností,“ ocenil ve čtvrtek středočeský radní pro oblast kultury památkové péče Karel Horčička (ČSSD). „Slouží však také například k prevenci sociálně-patologických jevů,“ upozornil.

Krajská muzea a knihovna se zapojují do představení výsledků, kterých žáci a studenti při práci pamětníky dosáhli. Už loni na to tyto organizace dostaly příspěvek v celkové výši 147 tisíc korun. Úsilí žáků totiž vrcholí veřejnou prezentací, kdy žákovské týmy soutěží o nejlépe zpracovaný příběh.