Jde o rok, kdy z dnešních miminek budou padesátníci a nynější maturanti by zřejmě – pokud se vývoj nezačne ubírat neočekávaným směrem – většinou měli být seniory v důchodu. A z dnešních padesátníků budou o svých vzpomínkách na současnost moci vyprávět jen ti, kteří se dožijí stovky.

Tahle doba se zdá být neskutečně vzdálená. Přesto už experti Českého statistického úřadu (ČSÚ) mohou nabídnout odhad: obyvatel Středočeského kraje výrazně přibude – a zvýší se podíl seniorů.

Během půlstoletí půl milionu lidí navíc

Po vyhodnocení očekávaného vývoje plodnosti i úmrtnosti, a především vlivů stěhování, statistici očekávají, že na sklonku roku 2070 bude Středočechů 1,865 milionu. Region si tedy udrží pozici nejlidnatějšího kraje v republice, a to i díky dalšímu prvenství: má nejvyšší očekávaný nárůst počtu obyvatel.

Proti současnému stavu (který už dnes leckdo v dopravních špičkách považuje za hranici únosnosti) se má počet obyvatel kraje zvýšit víc než o třetinu: ve srovnání s dneškem přibude 495,4 tisíce hlav: očekávaný nárůst dosahuje 36,2 procenta.

Nárůst počtu obyvatel se očekává ještě v Praze (o 31,4 procenta na 1,720 milionu osob, dále pak v krajích Plzeňském a Jihomoravském. Všude jinde statistici předpovídají úbytek; nejvýraznější na severu Moravy, Karlovarsku a Zlínsku. To jsou současně regiony, odkud by se do středních Čech mohlo stěhovat hodně nových příchozích.

Počty Středočechů se podle statistické projekce budou zvyšovat téměř výhradně stěhováním; statistici dlouhodobě používají termínu migrace, který však v dnešní době u leckoho vzbuzuje poněkud odlišné představy. Takzvaný přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých osob) je sice v současné době kladný – to však má platit pouze ro roku 2023.

Pak už bude mít takzvaná přirozená měna pouze zápornou bilanci (a to i výrazně; jen zhruba v letech 2040 – 2047 se ještě má přibližovat k nule). Byť se počítá se zvýšením porodnosti, přičemž na jednu ženu má v průměru připadnout 1,79 dítěte.

Čtvrtina obyvatel v seniorském věku

„Středočeský kraj by si měl také udržet pozici kraje s nejmladším obyvatelstvem, a to i přesto, že obyvatelstvo v kraji zestárne,“ připomněl vedoucí oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj Pavel Hájek. Během příštích 50 let se podle jeho slov průměrný věk obyvatel kraje zvýší z letošní hodnoty 41,2 roku o 3,94 roku na 45,1 roku. „Průměrný“ Pražan bude o rok starší: 46,0.

„Z mezikrajského pohledu by Středočeský kraj měl mít i nadále nejvyšší zastoupení dětí mladších 15 let, a to 15,5 procenta, jakož i nejnižší podíl seniorů (25,1 procenta),“ uvedl Hájek. I tak by starší 65 let měl být každý čtvrtý Středočech; nyní je to téměř každý pátý (s podílem 18,2 procenta).

Takzvaná naděje dožití se má v roce 2070 zvýšit proti současnosti u mužů o 8,1 roku na 84,8 let; ženám propočty slibují navíc 6,6 roku – s výslednou hodnotou 88,6. Rozdíly mezi oběma pohlavími by se tedy měly proti současnosti snížit.

Jak má počet Středočechů vzrůst na 1,865 milionu

- Ve 20. letech by měl činit nárůst počtu obyvatel kraje 116,4 tisíce osob, ve 30. letech se počet Středočechů má navýšit o 104,0 tisíce, ve 40. letech o 112,4 tisíce, v 50. letech o 82,4 tisíce a v 60. letech o 49,8 tisíce osob. Na přelomu roku 2070/2071 by mělo v kraji žít 1,865 milion osob, což je oproti letošnímu roku o 495,4 tisíce osob více.

- Převaha zemřelých osob nad živě narozenými dětmi by se měla prohlubovat mezi roky 2023 a 2032 až na přirozený úbytek okolo dvou tisíc osob ročně; poté je možné očekávat zmírnění na přirozený úbytek okolo 200 osob v roce 2045. Následně lze počítat s mnohem výraznější převahou zemřelých nad narozenými dětmi: až na hodnotu okolo 4,4 tisíce osob v roce 2065.

- Zatímco pro letošní rok je očekáván rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými osobami ve výši +15,2 tisíce lidí, mezi roky 2020 a 2029 by přírůstek stěhováním měl dosahovat mezi 12 a 13 tisíci osob ročně, v letech 2030 a 2051 mezi 11 a 12 tisíci – a pak mezi roky 2052 a 2058 mezi 10 a 11 tisíci. Následně je předpokládaný přírůstek stěhováním vyčíslen už pod 10 tisíc; v roce 2070 by měl dosahovat 8,6 tisíce osob.

Zdroj: Český statistický úřad; Projekce obyvatelstva ve Středočeském kraji do roku 2070