Středočeští radní kývli na to, že do Rakovníka, Kladna-Vrapic a Příbrami bude poslána finanční výpomoc v celkové výši 1,427 milionu korun, umožňující zapojení škol do mezinárodních projektů zařazených ministerstvem do programu Erasmus+. Většinou navazují na výměnné aktivity, které se školám již osvědčily.

Účast je sice bezplatná, hrazená díky grantům, nicméně bez peněz se neobejde. Potřebné je takzvané předfinancování, protože pětinu výdajů – 20 procent – školy obdrží až dodatečně. Po schválení závěrečné zprávy a předložení celkového vyúčtování projektu. Pak školy „půjčené“ peníze kraji zase vrátí. U jednotlivých projektů se částky šplhají do statisíců korun.

Tři krajem zřizované školy – Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram, Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice a Integrovaná střední škola Rakovník – se bez pomoci neobejdou. Dodatečně zjistily, že předfinancování projektů, které již ministerstvo schválilo, samy nezvládnou. Peníze jim chybí, vysvětlila v úterý hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Požádaly proto svého zřizovatele o finanční výpomoc, neboť nemají vlastní zdroje,“ konstatovala. S ujištěním, že peníze školy vrátí do krajského rozpočtu hned, jakmile od poskytovatele grantu obdrží závěrečnou platbu.

Trojice podpořených škol chystá dohromady pět projektů – příbramská obchodní akademie má totiž hned tři. Jejich celkové náklady převyšují 7,1 milionu korun.

Projekty podpořené v rámci programu Erasmus+
* Integrovaná střední škola Rakovník:
- Mobilita žáků ISŠ Rakovník – praxe v podnicích
Celkový rozpočet 1 718 368,58 Kč, předfinancování 343 673,72 Kč
Cíl: Možnost pro žáky školy zúčastnit se zahraniční stáže a zapojit se do praxe v odlišném kulturním a odborném prostředí. Projekt podpoří především nadané žáky ze sociálně slabého prostředí, bude je motivovat ke studiu a k dobrým výkonům.

* Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice:
- Vzdělávání bez hranic – praxe žáků SOU a PrŠ Kladno-Vrapice v zahraničí II.
Celkový rozpočet 2 356 554,20 Kč, předfinancování 471 310,84 Kč
Cíl: Zvýšit schopnost vzdělávacího systému vytvářet podmínky a uplatňovat účinné postupy pro efektivní prevenci a kompenzaci zdravotních, sociálních, kulturních a jiných osobnostních znevýhodnění tak, aby nerovnosti v dosahovaných výsledcích byly co nejméně předurčovány faktory, které nemůže jedinec ovlivnit.

* Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104:
- Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce
Celkový rozpočet 682 122,00 Kč, předfinancování 136 424,40 Kč
Cíl: Školní příprava a certifikace ve sféře podnikání v zahraničním obchodu. V rámci projektu jsou realizována mezinárodní projektová setkání všech zapojených partnerů a výukové aktivity pro studenty Obchodní akademie.
- Učíme se praxí v Evropě
Celkový rozpočet 1 802 486,53 Kč, předfinancování 360 497,31 Kč
Cíl: Projekt navazuje na dlouholetou mezinárodní spolupráci zapojených organizací a jeho realizace přispěje k implementaci internacionalizační strategie školy. Zahrnuje tři aktivity - krátkodobé stáže v podnicích, mobility profesního rozvoje pedagogických pracovníků a stáže ErasmusPro.
- Sharing Perspectives to Promote Teaching
Celkový rozpočet 575 162,35 Kč, předfinancování 115 032,47 Kč
Cíl: Rozšíření počtu učitelů využívajících metodu CLIL (formou langauge showers) ve výuce odborných a všeobecných předmětů, zdokonalení výuky cizích jazyků, zefektivnění a zatraktivnění výuky zapojením nových a inovativních metod.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje