Podepsání smlouvy o partnerství s Geoparkem Barrandien, což je organizační složka Ekologického centra Orlov, schválili krajští radní. Kraj se tak bude podílet na práci vznikajícího „shromáždění partnerů“ připravujících společné aktivity v rámci geoparku, který se před dvěma měsíci stal kandidátským národním geoparkem. A usiluje i o zařazení mezi unikáty světového dědictví; o získání značky globální geopark UNESCO. Pokud by se to podařilo, Český kras by se postavil po bok Českému ráji.

Cílem projektu, do kterého se vedle veřejné správy, neziskových organizací i občanů zapojuje také podnikatelská sféra, je mimo jiné zlepšování kvality života, životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a zvýšení atraktivnosti regionu, shrnul radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). „To vše samozřejmě při zachování pravidel šetrné turistiky,“ zdůraznil. Společným cílem je také získávat pro region finanční podpory z Evropské unie i z národních programů.

Dnes na území geoparku, kam ze středních Čech spadají především rozsáhlé oblasti na Berounsku a Praze-západ (avšak přesahuje i do sousedících regionů) existuje 48 naučných stezek a poznávacích tras. Pět z nich je virtuálních a pět je určeno pro cyklisty. Přibližují nejenom horniny geologicky pozoruhodné oblasti a jejich využití, její rostlinstvo a živočichy, ale také historii – včetně mimořádných událostí nebo významných osobností.

Samotné pojmenování připomíná výzkum geologických útvarů a zkamenělin, jemuž se v této oblasti (a to včetně částí Prahy) věnoval francouzský inženýr a paleontolog Joachim Barrande (1799–1883).