Krajské zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu s Geoparkem Barrandien, což je organizační složka obecně prospěšné společnosti Ekologické centrum Orlov z Příbramska. Plyne z ní zapojení do takzvaného Shromáždění partnerů, kteří se mají podílet na vytváření strategie rozvoje území, podpoře ekovýchovy i cestovního ruchu se zachováním pravidel šetrné turistiky. Dalšími partnery jsou neziskovky, radnice, podnikatelé i občané.

Společně chtějí přispět ke zlepšování jak životního prostředí regionu pojmenovaného podle francouzského paleontologa Jochachima Barranda, který v této oblasti prováděl své výzkumy, tak k povznesení kvality života jeho obyvatel. Společnými cíli jsou i propagace regionu a zvýšení atraktivnosti oblasti už dnes plné jak návštěvnických lákadel, tak třeba i naučných stezek. Stejně jako koordinované úsilí o získávání finanční podpory jak z evropských fondů, tak z národních programů.

Na výrazně užším území se snahy ustavit prestižní Barrandien objevily už v minulosti. Plány, do jejichž příprav se tehdy zapojovali nejen ekologové, ale i vědci, ale nakonec ztroskotaly.