Poskytované slevy, a to v rozpětí od pěti do padesáti procent, by vybraným skupinám občanů měly zlevnit jak volnočasové aktivity, tak i obvyklé denní nákupy běžného zboží, připomněla v pondělí středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). Slevy mají podle předem uzavřených dohod poskytovat vybraní podnikatelé či instituce. „Smyslem projektů je na jedné straně především podpora rodin s dětmi nebo seniorů – a na druhé straně podpora malých a středních podnikatelů včetně předpokládaného významného přínosu v cestovním ruchu,“ vysvětlila Heřmanová. S upozorněním, že zapojení do obou projektů je bezplatné.

Levněji hlavně na výletech

S projektem Rodinných pasů přišel Jihomoravský kraj, který je také držitelem ochranné známky. Již se rozšířil také do krajů v Jihočeského, Olomouckého, Pardubického, Královéhradeckého, Ústeckého, Moravskoslezského a na Vysočinu. Karta získaná doma má přitom registrovaným rodinám ze středních Čech umožnit využívat její výhody i ve všech těchto krajích. Pro začátek by přitom zřejmě nacházela uplatnění obzvlášť při výletech k sousedům – jednání s domácími spolupracujícími partnery se teprve rozbíhají.

Seniorům slevy i akce

Senior pas je obdobným projektem zaměřeným na poskytování slev při platbách za služby i zboží, avšak se zaměřením na uživatele ve věku nad 55 let. Vedle vytváření sítě partnerů poskytujících slevy se mohou rozvíjet i další aktivity: především doprovodné společenské akce pro seniory, připomněla v pondělí Helena Frintová z krajského úřadu. „Mezi tyto akce by měly patřit například oslavy Svátku seniorů, soutěž Babička roku Středočeského kraje nebo workshopy zaměřené na vytváření rodokmenu Top senior – zlatá nitka,“ připomněla. Upozornila dále, že Senior pasy se budou ve středních Čechách představovat mimo jiné i v rámci roadshow (tedy „propagační jízdy“), kde se rovnou bude možné se do projektu zapojit.

Prozatím na zkoušku

Radní Heřmanová připomněla, že oba projekty mají být letos spuštěny v takzvaném pilotním, tedy vlastně zkušebním, režimu. „Předpokládáme v první fázi propojení na ostatní kraje, ve kterých již pasy fungují nebo se připravují podobně jako u nás. Za předpokladu, že se jejich provoz skutečně osvědčí a bude o ně zájem, by pak v dalších letech již mohly přejít do běžného režimu,“ konstatovala. Připomněla současně, jak vidí jedno z kritérií úspěchu: do konce roku bude uzavřena dohoda s minimálně stovkou poskytovatelů slev.

Třeba webová prezentace Senior pasů už aktuálně nabízí možnost získat slevy v 61 provozovnách ve středních Čechách – od lékáren a očních optik přes lázeňské provozy v Poděbradech a muzea až třeba po prodejnu čerpadel v Příbrami, plastových oken v Mladé Boleslavi nebo vinotéku v Nymburce. Zpravidla jsou nabízeny slevy od pěti do 15 procent, ale narazit lze i na vyšší.