Vedle představitelů kraje a krajského úřadu v ní působí především zástupci významných vodárenských společností a státních podniků Povodí Vltavy a Povodí Labe; nechybí však ani regionální zástupce Agrární komory ČR.

Důležité informace přednesl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). Přiblížil připravované akce kraje – především projektovou přípravu vodovodního přivaděče v koridoru budoucí dálnice D3 a přípravy na zajištění bezpečnosti dodávky vody v rozvojových oblastech v těsném sousedství hlavního města. Tématem debaty se ale stala také třeba možnost opětovného čerpání důlních vod na Kladensku.

Shoda mezi účastníky schůzky panovala v tom, že aby lidé měli zajištěn dostatek kvalitní pitné vody i do budoucna, je nutné dosavadní vodárenské systémy posilovat a propojovat. Všeobecný souhlas se týká i potřeby podporovat retenci a zadržování vody v krajině.

U takovýchto konstatování ale nezůstane. Náměstek Petera ujistil, že o navrhovaných opatřeních se bude jednat dál – a stanou se součástí koncepčních materiálů kraje. Tak, aby od myšlenek byla otevřena cesta i k realizaci.