Zatímco třeba kapitola životního prostředí se proti letošnímu roku prakticky nemění, návrh výdajů pro příští rok slibuje v některých oblastech výrazné navýšení.

Vedle zmiňovaného nárůstu investic, což by měly umožnit evropské dotace, má až o 330 milionů korun narůst balík peněz určený na dopravní obslužnost – a o sto milionů se v případě souhlasu zastupitelů zvýší rozpočet na běžné opravy silnic. Ten by se z letošních 1,26 miliardy korun zvýšil na 1,36 miliardy, připomněl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). Mimochodem – zmiňovaný rozdíl u peněz na dopravní obslužnost znamená nárůst z 2,42 miliardy na 2,75.

Na provoz škol se počítá s částkou 632,12 milionu korun, do zdravotnictví by mělo jít 705,38 milionu, částka na provoz záchranky má vzrůst ze 467 milionů na 505,56 milionu. K penězům na krajské dotace pro obce, spolky i sportovce má nově přibýt 74 milionů – k rozdělení by tak mělo být učeno celkem 484 milionů.

Bez zajímavosti nejsou ani čísla v nižších řádech. Pro oblast cestovního ruchu a na podporu lokálních akcí počítá návrh s částkou 16,28 milionu korun. Středočeská centrála cestovního ruchu by měla hospodařit s 31,27 milionu korun (proti letošku je to o 6,67 milionu více). SIC neboli Středočeské inovační centrum má z krajského rozpočtu získat 32,91 – zde navýšení dosahuje 12,21 milionu.

Úsloví, že rozpočtařina je dřina, potvrzuje například vysvětlení vyrovnanosti rozpočtu. Návrh totiž počítá s příjmy ve výši 27,33 miliardy korun a výdaji 27,10 miliardy. K tomu se zapojuje zůstatek hospodaření z roku 2018 (podle údajů krajského úřadu jde o deset milionů) a odečítají se splátky úvěru kraje (239,49 milionu). Vše podtrženo a sečteno: zdrojová i výdajová část jsou vyrovnané a dosahují 27 338 100,90 tisíce korun.