Klíčové slovo pro projekty týkající se transformace sociálních služeb sice vyhlíží na první pohled krkolomně – vlastně ale zní vcelku výstižně: deinstitucionalizace. Postupný přechod od péče ústavní v péči komunitní. Přičemž nejde jen o to, že by lidé s viditelnou odlišností neměli zůstávat za zdí či plotem; změnit se má i způsob jejich života. Tak, aby se přiblížil přirozenému prostředí.

Chystají se nákupy nemovitostí

Jak by se péče měla změnit, teprve experti vymýšlejí; také nové prostředí je ještě třeba definovat – a podle toho pak kraj pořídí potřebné nemovitosti. Plyne to alespoň ze slov krajského radního pro oblast sociálních věcí Martina Hrabánka (ODS). „Nákupem pozemků, bytů a domů či úpravou objektů chceme vybudovat centra, která splňují kritéria sociálních služeb komunitního charakteru,“ shrnul, co se chystá.

Podrobnosti mají upřesnit transformační plány, které vytvoří ředitelé zapojených příspěvkových organizací společně s odborem sociálních věcí krajského úřadu. Právě z nich mají vzejít konkrétní požadavky na nemovitosti, jež bude třeba pořídit. Vizi už však Hrabánek shrnuje s předstihem: „Naším cílem je zlepšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zejména pro osoby se zdravotním postižením.“ Má také jasno, kde na to vzít: náklady, jež jsou vyčísleny na 339 milionů korun, by měly být hrazeny z evropských dotací v rámci výzvy IROP 2.

Hledá se zcela odlišné prostředí

Mezi krajské organizace zaměřené na péči o lidi se specifickými potřebami, jež byly vybrány pro transformaci, jsou aktuálně zařazeny Nalžovický zámek, Rybka Neratovice, Bellevue Ledce, Domov Krajánek Jesenice a Koniklec Suchomasty. Podle krajského úřadu vycházela kritéria výběru z požadavků na zvýšení kvality poskytovaných služeb a změnu charakteru poskytovaných služeb.

S upřesněním, že často jde o organizace působící v historických budovách, které ani neodpovídají moderním zásadám v poskytování sociálních služeb, ani nesplňují požadavky na bezbariérovost. „Prostory jsou bariérové, centralizované a svým charakterem neodpovídají současným trendům v poskytování sociálních služeb,“ shrnuje argumenty odůvodnění krajského úřadu.

Krajské organizace vybrané pro transformaci:
- Nalžovický zámek
- Rybka Neratovice
- Bellevue Ledce
- Domov Krajánek Jesenice
- Koniklec Suchomasty
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje