„Stávající směrový oblouk této silnice je mezi kilometry 22,270 až 22,708 místem častých dopravních nehod. Řidiči, kteří jím projíždějí pravidelně, jistě dobře vědí, že je s úsekem zapotřebí něco udělat,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011). Rada kraje proto schválila projekt BESIP, který by měl přispět k bezpečnější průjezdnosti.

Poloměr stávajícího směrového oblouku je podle Františka Petrtýla malý, jeho klopení je nevyhovující pro současnou povolenou rychlost. Nebezpečný úsek se navíc nachází mimo intravilán obce, řidiče tak svádí k průjezdu vyšší rychlostí. „Naším záměrem je upravit silnici tak, aby odpovídala vyhovujícím parametrům. Zároveň zde bude navržena rychlost 50 kilometrů v hodině,“ dodal František Petrtýl.

Jak podotkl, předložení tohoto projektu do IROP ITI již bylo předjednáno i s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který je nositelem těchto projektů v Pražské metropolitní oblasti.

Očekává se, že náklady na realizaci záměru se budou pohybovat ve výši kolem 17,9 milionu korun. Vlastní stavba by měla vyjít na 16,9 milionu korun, zbytek by měl jít na zpracování projektové dokumentace, zajištění technického dozoru a autorského dozoru.