Nové specializované oddělení pro autisty by mělo vzniknout v těsném sousedství jejího odloučeného pracoviště v Havlíčkově ulici, připomněla radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). „Víme, že tento typ sociální služby ve středních Čechách chybí – jsem proto velmi ráda, že se pro uskutečnění tohoto záměru našla shoda v naší krajské koalici,“ konstatovala.

V rámci rekonstrukce by mělo dojít na přebudování nynějších bytů 3+1 na jednotky o velikosti 5+2 či 6+2, přičemž stranou pozornosti nemá zůstat ani úprava zahrady. To vše proto, aby dům umožnil nabídnout bydlení lidem s poruchou autistického spektra, kteří by zde naházeli pomoc při řešení problémů každodenního života.

Aby se takový domov stal skutečností, bylo by podle předběžných propočtů potřeba 10,5 milionu korun (z toho se 6,5 milionu počítá na předpokládanou cenu nemovitosti a 3,5 milionu na celkové náklady spojené s rekonstrukcí). Heřmanová očekává, že devět milionů by se mohlo podařit získat díky dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, takže z krajského rozpočtu by vlastně byl zapotřebí milion. „Plus půl milionu na zajištění projektové dokumentace, autorského dozoru a dalších souvisejících činností,“ upřesnila Heřmanová.

Speciálně na pomoc autistům se v kraji nyní zaměřují pouze dva poskytovatelé sociálních služeb. Komunitní centrum Vítej… na Kladensku, které funguje jako obecně prospěšná společnost, má však malou kapacitu. Na autisty s poruchovým chováním, projevujícím se agresí k okolí či vůči sobě, se pak zaměřuje Nautis – národní ústav pro autismus v Libčicích nad Vltavou, který je financovaný ministerstvem práce a sociálních věcí. V rámci sítě krajských zařízení sociálních služeb existuje 15 institucí, jež autistům pomáhají, avšak nejsou zcela přizpůsobeny jejich potřebám.