Nové specializované oddělení pro autisty by mělo vzniknout v těsném sousedství jejího odloučeného pracoviště v Havlíčkově ulici, připomněla radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). „Víme, že tento typ sociální služby ve středních Čechách chybí – jsem proto velmi ráda, že se pro uskutečnění tohoto záměru našla shoda v naší krajské koalici,“ konstatovala.

V rámci rekonstrukce by mělo dojít na přebudování nynějších bytů 3+1 na jednotky o velikosti 5+2 či 6+2, přičemž stranou pozornosti nemá zůstat ani úprava zahrady. To vše proto, aby dům umožnil nabídnout bydlení lidem s poruchou autistického spektra, kteří by zde naházeli pomoc při řešení problémů každodenního života.

Městská hala v Jablonci byla plná malých florbalistů. A ti dokázali, že se dospělé týmy o své nástupce nemusí bát.
Děti, kde jste? Sportem k radosti i penězům

Aby se takový domov stal skutečností, bylo by podle předběžných propočtů potřeba 10,5 milionu korun (z toho se 6,5 milionu počítá na předpokládanou cenu nemovitosti a 3,5 milionu na celkové náklady spojené s rekonstrukcí). Heřmanová očekává, že devět milionů by se mohlo podařit získat díky dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, takže z krajského rozpočtu by vlastně byl zapotřebí milion. „Plus půl milionu na zajištění projektové dokumentace, autorského dozoru a dalších souvisejících činností,“ upřesnila Heřmanová.

Speciálně na pomoc autistům se v kraji nyní zaměřují pouze dva poskytovatelé sociálních služeb. Komunitní centrum Vítej… na Kladensku, které funguje jako obecně prospěšná společnost, má však malou kapacitu. Na autisty s poruchovým chováním, projevujícím se agresí k okolí či vůči sobě, se pak zaměřuje Nautis – národní ústav pro autismus v Libčicích nad Vltavou, který je financovaný ministerstvem práce a sociálních věcí. V rámci sítě krajských zařízení sociálních služeb existuje 15 institucí, jež autistům pomáhají, avšak nejsou zcela přizpůsobeny jejich potřebám.

Veřejně přístupné wi-fi sítě. Ilustrační foto
Veřejné wi-fi sítě ve městech zatím časté nejsou. Změní se to?