Opoziční zastupitel, který vlastními rozbory krajského hospodaření (se zvláštním zaměřením na činnost správy silnic), jejichž závěry představitelé hejtmanství odmítají, získal takovou pověst potížisty, že se před časem dokonce na veřejném zasedání zastupitelstva rozjela rozprava o možnosti jeho vyhazovu z finančního výboru, jemuž kdysi dělal předsedu – a klub ODS dostal od pléna doporučení, ať mu domluví, aby svými prohlášeními do médií nepoškozoval pověst kraje.

Téma údajně předražené kontroly kanceláří, zda v nich nejsou instalována odposlouchávací zařízení, do navrhovaného programu jednání zastupitelů sice nepatří – jistě se o tom ale mluvit bude, potvrdil novinářům zástupce vládnoucí koalice, předseda klubu ANO Martin Herman. „Jak inženýra Pánka znám, on si to asi prosadí – i když nejspíš ne do programu jednání,“ prohlásil na adresu jednoho z častých rebelů. V souvislosti s Pánkovými výhradami vůči zakázce týkající se odposlechů pak má jasno. „On říká spoustu věcí, které se následně nepotvrdí,“ prohlásil Herman. S tím, že si nechal zjistit podrobnosti – a může konstatovat, že zakázka proběhla na základě výběrového řízení a v souladu se zákonem.

Sám Pánek Deníku řekl, že kontroly zaměřené proti odposlechům ho překvapily vysokou cenou. „Dokonce jsem zaslechl teorii, že za ty peníze se tam ty odposlechy naopak mohly montovat – pro to ale nemám žádný důkaz; je to jen hypotéza jednoho z úředníků,“ konstatoval. Pozastavuje se také nad tím, že za situace, kdy se i kancléř prezidenta republiky obejde bez bezpečnostní prověrky a k úkolům kraje nepatří tajnůstkaření, ale především starost o školy, silnice, zajištění veřejné dopravy a fungování domovů důchodců – jak se alespoň vyjádřil – chrání úřad svá tajemství tak, že nechal prověřit tři desítky kanceláří. Pochopil by prý, kdyby šlo o tři – nač ale desetkrát tolik?

Sever Čtidoma.cz, který na kauzu zakázky na kontrolu kanceláří proti odposlechům upozornil, citoval jeho slova o uzavření smluv se dvěma společnostmi: „Kraj si mohl vybrat, zda za to samé zaplatí 2800 za den, nebo 8000 korun za den.“ To je však podle vyjádření úřadu zásadní omyl, vycházející z příslovečného porovnávání hrušek s jablky. Plyne prý z nepozorného srovnání tabulek doplňujících zveřejněné rámcové smlouvy, které na stejnou úroveň staví nesouměřitelné služby. Ve skutečnosti naopak jsou ceny velmi podobné. Podle slov zástupce ředitele krajského úřadu pro veřejné služby Jindřicha Schenka jsou navíc operace s těmito čísly nesmyslné, jestliže kraj objednal a zaplatil jediný úkon: bezpečnostní prohlídku určených prostor. S cenou za plochu; v časové sazbě nic.

„Prohlídky provedla firma S.I.T. za cenu 700 Kč za metr čtvereční, dle uzavřené platné smlouvy, protože druhá společnost prohlídky odmítla realizovat z důvodu nedostatečných kapacit, které by ohrozily kvalitu činnosti. Tato fakta lze jednoduše prokázat dokumenty,“ konstatoval Schenk.

Souvislosti prohlídek pak objasnil vedoucí odboru bezpečnostního ředitele Marek Najman: v rámci loňské částečné rekonstrukce systémů technické ochrany bylo nezbytné obnovit předepsané bezpečnostní nastavení míry zabezpečení chráněných prostor, které „obsahují strategické informace a / nebo se v nich nachází technická aktiva informačního systému“. Jejich prohlídky byly prováděny za účelem opětovného uvedení prostor do příslušných stupňů chráněného režimu.

Firmu, která to zajistí, kraj s dostatečným předstihem hledal prostřednictvím veřejné soutěže. „Jediným kritériem byla cena bezpečnostní prohlídky za metr čtvereční. Ze čtyř přihlášených firem vzešly dvě vítězné, aby mohl krajský úřad mít i náhradní řešení, pokud by někdo z dodavatelů nemohl službu realizovat. Vítězi soutěže se staly společnosti S.I.T., s. r. o., a AQE Advisors, a. s.,“ shrnul Najman okolnosti, přičemž zdůraznil, že veškeré informace o tomto výběrovém řízení byly řádně zveřejněny na profilu zadavatele a jsou dostupné v registru smluv.

O výsledcích kontrol nelze podle vyjádření krajského úřadu poskytnout konkrétní informace, jestliže se vše odehrávalo v takzvaném chráněném režimu. Konstatovat lze jen jedno: výsledky nevedly k podání trestního oznámení.

„To je ono – vymysleli, že je to v režimu supertajné, tak k tomu nemůžou nic říct,“ durdí se opozičník Pánek.