„Dlouho očekávaná a potřebná rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče v kolínské nemocnici patří pro letošní rok k našim investičním prioritám,“ připomněl radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk (ANO). Právě on byl pověřen řízením zdravotnického resortu poté, co v prosinci rezignovala na post v krajské radě Jaroslava Němcová (ANO), odcházející na post ministryně práce a sociálních věcí. Bezděk zdůraznil, že rekonstrukci považují radní za nezbytnou, aby byl zajištěn evropský standard moderní a špičkové zdravotní péče. „Rozhodně chceme se stavebními pracemi začít ještě v průběhu letošního roku,“ konstatoval. Hotovo by mělo být napřesrok. V době, kdy se rekonstruovaná oddělení promění ve staveniště, bude denní provoz zajištěn v náhradních prostorách. Na vybudování tohoto zázemí kraj ze svého rozpočtu poskytl pět milionů korun.

Zlepšení poměrů jistě ocení tisíce rodin. V Kolíně se totiž v poslední době rodí rok co rok přes 1200 miminek. A to se ještě některé maminky z regionu vydávají jinam: odrazuje je pomyšlení, že by v jednadvacátém století měly zamířit do špitálu připomínajícího spíš prostředí, kde před léty přišly na svět ony samy. Jako kdyby plynul jen čas – a žádný pokrok nepřicházel.

Krajští radní přitakávají: i podle nich porodnice neodpovídá jak požadavkům na důstojné a moderní dispoziční řešení, tak na vybavení. Náplastí na tyhle pocity se má stát 99,3 milionu korun, což jsou plánované náklady rekonstrukce. Že k jejímu zahájení není daleko, napovídají již rozjeté veřejné zakázky na rekonstrukci výtahů a spojovacího krčku. 

Již letos by pak mělo být zcela hotové Dětské centrum v Choceradech, upravené pro zajišťování komplexní péče o 35 velmi malých pacientů: znevýhodněných dětí a dětí se zdravotním (zejména neurologickým) postižením. Se stěhováním z dosavadního objektu ve Strančicích se počítá koncem roku, připomněla v úterý hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Strančický dětský domov, kde se ústavní péči věnují už od šedesátých let minulého století, musí kraj uvolnit; plyne to z rozhodnutí soudu o navrácení majetku původním vlastníkům.

Rekonstrukce někdejší léčebny dětských respiračních chorob v Choceradech za 48,7 milionu korun, jež je plánována na rok, by měla být dokončena v září. Pak bude třeba ještě pořídit vybavení za 12 milionů korun. Radní předpokládají, že zvednout ruce pro uvolnění těchto peněz nebude pro většinu zastupitelů problém.

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo najít pro zachování péče o takto těžce postižené děti řešení a že pro ně i jejich rodiče zachováme možnost dlouhodobějších pobytů v tomto specializovaném zařízení,“ chválí hejtmanka možnosti, jež mají Chocerady nabízet.

Zařízení zřizované krajem se stará o handicapované děti, které mají specifické potřeby a rodiče se o ně sami nezvládnou postarat. V Choceradech vzniká moderně pojaté komunitní centrum, zásadně odlišné od zažitých představ o podobě kojeneckých ústavů či dětských domovů. Má se jednat o zařízení s atmosférou domova skutečného, v maximální míře otevřeného rodičům dětí. I v Choceradech má také pokračovat spolupráce s neziskovými organizacemi, jež se rozvíjí už ve Strančicích.