Na svých webových stránkách zveřejnil informaci, že 1. července byla spuštěna takzvaná pasportizace čili mapování sportovišť Středočeského kraje.

K vytvoření přesného a aktuálního přehledu o počtu a umístění sportovišť i jejich současném stavu (který chystá oddělení mládeže a sportu odboru regionálního rozvoje krajského úřadu) má pomoci délkově přístupný dotazník, k jehož vyplnění byli vyzváni zástupci měst a obcí, předsedové sportovních svazů, klubů i tělovýchovných jednot. A nechybí ani věta, v níž lze vidět pozvednutý prst pro ty zájemce o krajské dotace, kteří se dovtípí: i v nynějším prázdninovém čase, kdy do úřadování leckdo nemá příliš chuti, by bylo radno najít si pár minut na vyplnění (a případně i na připojení fotografie přibližující aktuální stav). „K informacím uvedeným v dotazníku se může přihlížet při rozhodování o poskytování podpory z Fondu sportu, volného času a primární prevence,“ upozorňuje totiž krajský web.

Vlastně totéž zmiňují i doplňkové informace k dotazníku: zjištěné poznatky poslouží k tomu, že „podpora sportu v kraji může být efektivněji zacílena“. Zmiňují současně, že dotazník navazuje na první strategický dokument nazvaný Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji – Koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018 – 2025.

Otázek není mnoho, avšak s jejich zodpovězením mohou mít někteří provozovatelé sportovišť starosti: třeba s uvedením roku vzniku areálu. Méně zkušeným uživatelům počítačů, jimž je bližší pohyb nohou po sportovišti než prstů na klávesnici, také může přinést komplikace zanášení přesné polohy do mapy – a při charakteristice povrchu sportoviště či nabízených sportovních aktivit budou muset intuitivně přijít na to, že při výběru ze seznamu více nabízených položek je třeba klikat myší za současného použití klávesy Ctrl, případně Shift.