Na pravidelnou návštěvu zástupci policie, mezi nimiž nechyběl ani Kučera, přijeli v polovině prosince. Přivezli nakoupené dárky – a také finanční dar v podobě 50 tisíc korun ze sbírky, kterou mezi sebou uspořádali policisté z územního odboru pro Prahu-venkov: Východ a příslušníci krajské zásahové jednotky. A ředitel středočeských policistů tehdy slyšel, jak jsou tamní děti šikovné: mimo jiné padla zmínka o tom, že rády zpívají – a jen je škoda, že není k dispozici kytara, za jejíhož doprovodu by jejich zpěv vyzněl ještě líp.

Tak ta kytara už k dispozici je. Kučera se vrátil, aby chybějící hudební nástroj dětem – přesněji personálu, který o ně pečuje – věnoval. „Převzala ji od něj primářka dětského centra Helena Tomanová. Na kytaru bude děti doprovázet jedna ze zdravotních sestřiček, která o děti pečuje – a také s nimi ráda zpívá a učí je nové písničky,“ poznamenala policistka Suchánková.