Naznačuje to alespoň soutěž, kterou vyhlásila Správa železnic. Hledá zpracovatele studie proveditelnosti, jež prověří možnosti modernizace směrem od Mladé Boleslavi na Turnov a Liberec (a to včetně navazujícího přeshraničního spojení do Polska).

Naplnění těchto plánů by však v budoucnu mohlo přinést i změny pro cestující mířící od Mladoboleslavska na Prahu – což se týká také významné části Prahy-východ; s dopady i do regionů Mělnicka, Nymburska Kolínska. Studie proveditelnosti má totiž především prověřit možnosti rychlého spojení Prahy s Libercem a přispět k upřesnění budoucích plánů. Počítá se mimo jiné s úpravami, které by zde umožnily jízdu elektrických expresů každou hodinu.

Zvažované změny však ještě nějaký čas zůstanou pouze ve fázi myšlenek a nápadů. Se zahájením prací na studii sice Správa železnic počítá už v říjnu – její vznik však nebude nijak zbrklý. Počítá se s tím, že konečná verze, odrážející už i výsledky projednání se všemi dotčenými subjekty, by měla být vyhotovena koncem příštího roku.