K takovým místům patří i břehy přehradních nádrží: šest míst na Slapech a čtyři ve středočeské části Orlíku. V pátek pak krajská hygiena zveřejní výsledky včetně poznatků z laboratorního zkoumání. Mnozí lidé už ale vědí, že nyní na jaře je voda fajn: vyzkoušeli to na vlastní kůži. Sezonu venkovního koupání odstartovalo nezvykle teplé počasí dříve, než bývá běžné.

Obvykle postupně vzrůstá podíl sinic

Letos krajská hygienická stanice sleduje kvalitu koupacích vod na celkem 22 lokalitách, plyne z informací ředitelky odboru hygieny obecné a komunální Hany Štollové. Na odběry budou její podřízení vyrážet v pravidelných intervalech až do 29. srpna. Na většině sledovaných míst jednou za dva týdny, což představuje osm plánovaných odběrů; jen dvě lokality jich mají na sezonu určeno méně: čtyři, což vychází jednou za měsíc. Někde se však možná budou odebírat vzorky ještě 5. září.

Pokud totiž výsledky plánované kontroly vyjdou nepříznivě (koncem léta to zpravidla bývá hlavně kvůli vyššímu podílu sinic), kontroloři se tam následující týden vracejí. Přesněji: další kontrola následuje v odstupu pěti až devíti dnů. Nyní na počátku sezony by však horší hodnocení bylo nemilým překvapením. Mimochodem – kvalita se známkuje jako ve škole: stupni od jedničky do pětky.

Hned při odběru vzorku na místě je nejen měřena teplota, ale také se vizuálně posuzuje vzhled místa a měří průhlednost vody. Dále se zjišťuje přítomnost přítomnost vodního květu, sinic, chlorofylu-a, zkoumá se mikroskopický obraz – a ke sledovaným ukazatelům patří i fekální znečištění: bakterie Escherichia coli a střevní enterokoky. Detailněji hygienici informují o výsledcích prostřednictvím svého webu khsstc.cz; základní údaje lze najít i na tabulích přímo na místě. Pokud by se objevil vážný problém, ještě se tam objeví cedule, které na něj budou upozorňovat.

Zhoršení počasí zlepšilo kvalitu vody

V loňském roce středočeští hygienici provedli 256 kontrol koupacích vod, z nichž přírodních koupališť a koupacích míst se týkalo 137, uvedla Dana Šalamunová z centrály krajské hygienické stanice (šlo o 97 kontrol koupacích oblastí, tedy hojně navštěvovaných míst využívaných ke koupání, a 40 kontrol koupališť ve volné přírodě). Zbytek připadá většinou na umělá koupaliště – a také na čtveřici kontrol v saunách. Na takzvaný zákaz koupání, což je hodnocení kvality vody stupněm 5, loni nedošlo. Koncem července vrostl obsah sinic na „klasických lokalitách“ přehrady Orlík (Lavičky, Popelíky, Trhovky, Podskalí) i přehrady Slapy (Županovice, Živohošť) – a dále v písnících Hradišťko na Kolínsku a Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Ještě to ale nebyl vážnější problém. Čtyřka, slovním hodnocením voda nevhodná ke koupání, se pak ke konci srpna uplatnila na Živohošti. Zhoršení počasí na konci prázdnin však přineslo celkové poklesy podílu sinic – jinými slovy: vedlo ke zlepšení kvality vody na všech sledovaných lokalitách.

Druhým místem, kde se uplatnil čtvrtý stupeň, se stal Nový rybník v Příbrami. Tam však komplikace nesouvisely přímo s kvalitou vody ani s jejím běžným znečištěním. Z mikrobiálního hlediska byla voda výborná. V polovině sezony zde však byla prokázána přítomnost cerkárií – larev motolic, což je ptačí parazit využívající v tomto vývojovém stadiu jako mezihostitele plže. Člověku sice nejsou přímo nebezpečné, avšak mohou způsobit nepříjemné kožní problémy. Z tohoto důvodu byla zdejší voda označována za nevhodnou ke koupání až do koce sezony.