Nehledají se jen epidemiologové

Výběrových řízení na obsazení služebních míst je čerstvě vypsáno více: webové stránky krajské hygieny nyní nabízejí také posty pracovníků oddělení hygieny dětí a mladistvých s působností pro Prahu-východ a Prahu-západ, dále s působištěm v Benešově a Nymburce, protiepidemických oddělení v Benešově, Mělníku a Příbrami i se zařazením v pražské centrále – a rovněž pro Prahu se hledají pracovníci oddělení hygieny předmětů běžného užívání a hygieny výživy.

Středočeská hygiena podobně jako kolegové v celé republice posiluje týmy v reakci na boj s šířením koronaviru; v minulosti totiž hygienici zažívali spíše opak v podobě úsporných opatření. Několik nových kolegů už nastoupilo během července a srpna, řekla Deníku mluvčí krajské hygieny Dana Šalamunová – větší zájem se však očekává právě nyní; po době prázdnin a dovolených.

Masivní posilování týmu vychází z rozhodnutí vlády, vysvětlil zástupce ředitele Vodný počet výběrových řízení. S tím, že minulé měsíce ukázaly, jak důležité hygienické stanice jsou. „Jednou stránkou je současný moment, kdy hygiena řeší akutní situaci v souvislosti s výskytem koronaviru; další stránkou a hlavní úlohou je činnost preventivní,“ poznamenal.

Rozdávat pokuty není hlavním cílem

Práce nabízená v rámci služebního poměru je podle Vodného nejen záslužná, protože přispívá k ochraně zdraví lidí – včetně toho vlastního a svých blízkých – ale i různorodá a nabízející nové příležitosti k získávání nových poznatků a zkušeností. A činnost v kanceláři často kombinuje i s působením v terénu. „Do svých řad hledáme nejen lékaře, ale také zdravotníky, právníky, IT specialisty nebo přírodovědce – zkrátka všechny, kteří chtějí svou trochou přispět k tomu, aby se ochrana a podpora veřejného zdraví v České republice držela na špičkové úrovni,“ upozornil Vodný.

Zdůrazňuje současně, že hlavním úkolem hygieniků není hledat chyby, aby bylo možno rozdávat pokuty, jak si možná leckdo představuje. Cílem je působit tak, aby chyby pokud možno neexistovaly. „Chráníme zdraví našich spoluobčanů a děláme vše pro to, aby se případným hrozbám předcházelo,“ konstatoval Vodný.