Byly to restaurace vyvařující, nevyvařující, ale také stánky, zaměstnanecké stravování, zdravotnická zařízení i různá občerstvení.

Na jaké kontroly se ale hygienici zaměřili? Statistika hovoří jasně. „Za uplynulé období jsme provedli 191 kontrol na základě podnětu spotřebitelů,“ podotkla Dana Šalamunová. 966 případů byly plánované kontroly, 474 na základě ohlášení činnosti, 138 byly opakované kontroly.

„V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky v požadavcích na hygienu provozu, nedostatky spočívající v neplnění obecných požadavků a při označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů,“ vysvětlila mluvčí hygieniků.

Ilustrační foto
Jak se žije? Blaze, či draze?

Kde šlo o zvláště rizikové případy, uložili hygienici nápravní opatření, aby nedostatky zjištěné při kontrole provozovatel odstranil. „Celkem se jednalo o 249 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 81 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby v 57 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných v 25 případech, pozastavení výkonu činnosti v 33 případech,“ vyjmenovala některá řešení Dana Šalamunová.

Při kontrolách hygienici k laboratorní analýze odebrali 724 vzorků pokrmů a potravin – a také k senzorickému posouzení. „Z toho 261 odebraných vzorků nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů. Kromě vzorků pokrmů a potravin bylo provedeno 12 stěrů z prostředí provozoven stravovacích služeb,“ podotkla mluvčí krajské hygienické stanice. Nejvíce odebraných vzorků tvořila zmrzlina (173 vzorků), dále teplý pokrm (105) a surovina pro výrobu (92 případů).

Pracovníci hygieny se zaměřili také na dodržování tzv. protikuřáckého zákona.. Od začátku roku tak kontrolovali 1117 provozoven. „V 61 provozovnách byly zjištěny závady a v 35 případech byly za porušení protikuřáckého zákona uloženy sankce v celkové výši 111 600 korun. Aktuálně se krajská hygienická stanice zapojila do kontrolně-preventivní akce Hazard-alkohol-děti pořádané Policií České republiky,“ podotkla Dana Šalamunová.

Ilustrační foto
Policie si posvítila na ilegálně zaměstnané cizince

Hygienici v rámci preventivního dozoru posuzují projektové dokumentace a vydávají stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby, ale i jiných potravinářských podniků.

„Od začátku roku 2018 bylo vydáno celkem 365 závazných stanovisek, z toho v pěti případech byl v dané věci vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2018 vydal 4 rozhodnutí týkající se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje – studny,“ vysvětlila mluvčí.

Při kontrole se zaměřili dle pokynu hlavní hygieničky České republiky na označování balení elektronických cigaret a náplní. „Bylo provedeno pět kontrol značení elektronických cigaret a pět kontrol zaměřených na značení náplní do elektronických cigaret. U tří náplní byly zjištěny nedostatky ve značení, jeden výrobek byl stažen z prodeje,“ uvedla.

Ilustrační foto.
Hledali podfuk, našli pořádek