Na internetové adrese mujkraj.kr-stredocesky.cz mohou občané kraje – podmínkou pro účast v hlasování je trvalé bydliště – starší 18 let vyjádřit podporu některým ze 126 záměrů (které se dostaly až do finále z celkového počtu 164 předložených) s celkovou výší podpory z krajského rozpočtu vyčíslenou na 43 milionů korun. Průměrná výše požadované podpory na jeden projekt dosahuje 341 tisíc. Se záměry se lze seznámit na mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu.

Hlasovat pro i proti

V rámci hlasování, které trvá do poloviny června, se uplatňuje členění podle takzvaných ORP, měst fungujících jako obce s rozšířenou působností, jichž se v kraji 26, a v jejich rámci jsou ještě tři podskupiny podle počtu obyvatel, aby byla zajištěna možnost co nejspravedlivějšího rozdělení peněz mezi jednotlivé regiony kraje a také mezi malé obce a velká města. Vyjádřit však hlasující mohou nejen svou podporu, ale naopak i „nepodporu“; nesouhlas s některým z navržených projektů. Každý má totiž k dispozici pět hlasů kladných a dva záporné – a jen na něm záleží, zda je využije všechny.

Provoz na Pražském okruhu ochromila tragédie v tunelu
Provoz na Pražském okruhu ochromila tragédie v tunelu

V rámci pravidel je však možné dát jednomu projektu nejvýše dva hlasy kladné a jeden záporný. Všechny odevzdané hlasy mají stejnou váhu. Hlasující musí počítat s tím, že kvůli ověření jeho oprávnění hlasovat (a zajištění toho, aby někdo nehlasoval opakovaně) bude dotazován na datum narození a číslo občanského průkazu. Krajský úřad slibuje, že tyto zadané údaje budou určeny výhradně k ověření hlasujícího – a následně budou elektronicky zašifrovány a bezpečně uloženy v souladu se zásadami ochrany osobních údajů (GDPR). Ověřování hlasujících se neděje průběžně, ale v dávkách. Bezprostředně po ověření jsou pak hlasy připočteny.

Zatím vede Kladensko

Průběžné výsledky hlasování lze najít na mujkraj.kr-stredocesky.cz/prubezne-vysledky – přičemž první zkušenost ukazuje, že ani využití záporných hlasů se lidé nebojí. Do první pětice (jejíž složení však pár hlasujících může během chvilky pozměnit), se za první půlden hlasování dostaly projekty Sportovní areál jako místo pro komunitní život ve Slatině z ORP Kladno (s očekávanou podporou 398 630 Kč), Revitalizace návsi v obci Mořinka z ORP Beroun (400 000 Kč), Bezbariérový přístup nejen pro Úvaly z ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (399 711 Kč), Zpřístupnění okolí rybníka Obecňák v Krásné Hoře nad Vltavou z ORP Sedlčany (390 000 Kč) a Vraťme sochu Rodiny zpět na náměstí Jana Masaryka v Kladně z ORP Kladno (140 000 Kč).

Hlasující také musí projevit jistou dávku všímavosti. K odevzdání hlasů totiž kupodivu neslouží výrazné červené tlačítko Chci hlasovat, jež společně s portrétem hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) vévodí po načtení webové stránce projektu Můj kraj. Kliknout je třeba na mnohem méně nápadnou položku Hlasovat v horní liště.

Ilustrační foto
Autobusy i vlaky jedou od pondělka normálně. Jako před koronavirem

Hlavně zlepšit volný čas

Podle tematických kategorií spadá nejvíce projektů pod oblast Sport a volný čas. Třiatřicet se jich řadí k tématu Příroda, zeleň, 24 k Dopravě, 19 je v rámci kultury. Již menší zastoupení mají sociální služby (7), vzdělávání (5), zvířata (4), senioři (2) – a 16 spadá mezi „ostatní“. Podle vyhodnocení krajského úřadu podnět k projektům dali nejčastěji přímo občané – a to ze 45 procent. Dále s 35 procenty následují obecní a městská zastupitelstva – a po deseti procentech náleží spolkům a příspěvkovým organizacím Středočeského kraje.