V pořadí již čtvrtá akce tohoto typu bude zpočátku podobná těm předchozím – nabídne ale odpolední lákadlo. Po obědě se chystá blok nazvaný Středočeský kraj pro obce – trh služeb Středočeského kraje pro starosty, který starostům nabídne příležitost k setkání s vedením krajského úřadu a zástupci jeho odborů. Přinese jak možnost konzultací týkající se různých agend, tak příležitost k domluvě starostů na spolupráci. Zvlášť vítané to může být pro představitele malých obcí, jejichž radnice na rozdíl od větších měst nemají k dispozici aparát úředníků rozmanitých odborností. Podobné poradenství nechybělo už v rámci minulého setkání – tentokrát ovšem je pro ně vyčleněn větší prostor.

Součástí setkání, jehož cílem je nejen nabídnout zhodnocení dosavadní činnosti hejtmanství, ale také přiblížit budoucí plány, budou i programové body známé z minulosti – především vystoupení hejtmanky i prezentace jejích náměstků a dalších členů rady kraje. Tradičně také vystoupí hosté – a prostor k představení své činnosti i nabídek, jež mohou být prospěšné právě radnicím, dostane rovněž Středočeské inovační centrum.