Často šlo o starosty menších obcí, ale i zástupce spolků či rozmanitých organizací; nechyběli však ani běžní občané, kteří přicházejí se svými problémy. Někdy přinesou i celé fascikly dokumentů vypovídajících o jejich dosavadním jednání s úřady. Takové podněty hejtmanka přebírá – a její tým je pak předává k dalšímu řešení konkrétním odborům krajského úřadu. Může také upozornit na působení krajského ombudsmana Jiřího Švadleny, jehož funkce se přímo nazývá „veřejný ochránce práv občanů Středočeského kraje“; také na něj se lidé mohou s podobnými podněty obrátit; ať už prostřednictvím e-mailové adresy svadlena@kr-s.cz, či zavoláním na mobil 702 250 700.

Protože častým tématem bývají záležitosti týkající se krajských dotací a dopravy (ať už silničních staveb nebo zajišťování dopravní obslužnosti prostřednictvím objednávek vlaků a autobusů), začala s sebou hejtmanka vozit také zástupce krajského úřadu, kteří se zaměřují na oblasti, jež občany nejvíce zajímají. Vedle odborníků na silniční dopravu a pracovníků odboru dotačních titulů nechybí ani lidé z týmů řešících regionální rozvoj a podporu cestovního ruchu.

Tak by to mělo být i ve středu 4. března, kdy hejtmanka otevře svoji „mobilní kancelář“ na magistrátu v Mladé Boleslavi. V budově na adrese Komenského náměstí 61 bude hejtmanka s doprovodným týmem čekat na příchozí a jejich podněty mezi 10. a 16. hodinou. Připomněla, že do Mladé Boleslavi se takto vrací už podruhé – poprvé tam měla úřední den 11. srpna 2017. „V Mladé Boleslavi, která je po Kladnu naším druhým největším statutárním městem, budu už podruhé – a budu proto velmi ráda, když si lidé se mnou přijdou popovídat a podělit se o své starosti i radosti,“ podotkla hejtmanka.

Ve středu 4. března si hejtmanka otevře svoji „mobilní kancelář“ na magistrátu v Mladé Boleslavi.

Další setkání mají následovat, a to ve všech regionech Středočeského kraje. Uskuteční se například v budovách krajských muzeí či na dalších klidných místech v centrech měst, nabízejících možnost posedět a bez vyrušování pohovořit s příchozími.