V rámci doplnění týmu Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, které funguje v Kladně, vypsali výběrové řízení na obsazení pozic operačních důstojníků a operátorů tísňové linky 112. Hledají zájemce o práci, která je někdy klidnější, zatímco jindy jde o hotový nápor. A hlavně: nedá se ani odhadovat, co může přinést už příští minuta.

Zájemci o práci operačního důstojníka, u něhož se scházejí všechny aktuální požadavky na pomoc hasičů, aby mohl vydat pokyn k výjezdu potřebných jednotek ze stanic profesionálů i zbrojnic sborů dobrovolných hasičů, potřebují vyšší vzdělání – nejméně vyšší odborné nebo vysokou školu v bakalářském studijním programu. Rozhodně se ale nemusí jednat jen o uchazeče, kteří se už na škole připravovali přímo na budoucí práci u hasičů. Pozice je otevřena i těm, kteří absolvovali vzdělání se zaměřením technickým, humanitním, ekonomickým nebo biologickým (včetně zdravotních specializací). Takzvaným operačním technikům 112 stačí středoškolské vzdělání. Tedy maturita – ať už na gymnáziu s všeobecným zaměřením, nebo na odborné škole.

Zájemci o práci, při níž se sice většinou sedí před počítačovými monitory, ale přesto leckdy není nouze o vypjaté momenty, se mohou hlásit do 25. února. V případě obou nabízených pozic platí, že k podmínkám přijetí do služebního poměru patří čistý trestní rejstřík.

Slavnostní vyhodnocení charitativně sportovního projektu středočeské policie 'Přes Bariéry s policií'.
Pod policejním dohledem mládež Patrikovi vysportovala desetitisíce