Ještě mnohem smutnější informací jsou neradostná čísla. Od pátku minulého týdne v kraji v souvislosti s onemocněním chřipkou přibyla čtyři úmrtí, takže počet obětí se od začátku chřipkové sezony vyšplhal již na 12. A celkový počet onemocnění s tak závažným průběhem, kdy si stav pacientů vyžádal hospitalizaci na nemocničních odděleních ARO nebo JIP, již dosáhl 59. Nových z nich je 16.

Z vyhodnocení hlášení lékařů o akutních respiračních infekcích (rozhodně však ve všech případech nejde o pacienty trpící chřipkou) plyne, že v osmém kalendářním týdnu byl ve Středočeském kraji zaznamenán pokles nemocnosti o 18,2 procenta. „Celková nemocnost činila 1443 onemocnění na sto tisíc obyvatel,“ upozornila Šalamunová, že výskyt obtíží je už pod hranicí epidemie. Obě krajní meze zůstávají stejné jako v minulých týdnech: nejvyšší nemocnost je na Příbramsku, nejnižší na sousedním Berounsku. „Nejvyšší nemocnost je hlášena ve věkové skupině dětí do pěti let,“ doplnila, že nejvíce pacientů zůstává mezi předškoláky.

Podle údajů ředitelky protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlové se ve srovnání s předchozím týdnem snížil také výskyt onemocnění s typickými chřipkovými příznaky. Onemocnění s klinickým obrazem chřipky ubylo o čtvrtinu – o 25,8 procenta. Nemocnost v této kategorii aktuálně ve středních Čechách dosahuje 190 případů onemocnění na sto tisíc obyvatel, což představuje 13,2 procenta z celkové nemocnosti.


Akutní respirační onemocnění ve Středočeském kraji

Věková skupina Onemocnění na sto tisíc obyvatel Pokles proti předchozímu týdnu
Do 5 let  3839 18,7 procenta
6 – 14 let  2073  19,3 procenta
15 – 24 let  1925  17,4 procenta
25 – 59 let  895  14 procent
Nad 60 let 764  28,7 procenta
Celkem  1443  18,2 procenta

Akutní respirační onemocnění v regionech

Region Onemocnění na sto tisíc obyvatel Změna proti předchozímu týdnu
Benešovsko  1305  -32,1 procenta
Berounsko  892  -24,6 procenta
Kladensko 1251 -21,7 procenta
Kolínsko 1392  -16,4 procenta
Kutnohorsko  1856 +6,5 procenta
Mělnicko 1734 -14,5 procenta
Mladoboleslavsko  1848 -3,3 procenta
Nymbursko 1119  -23,1 procenta
Praha-východ  1284 -27,5 procenta
Praha-západ  1581 -0,8 procenta
Příbramsko  1871 -28,8 procenta
Rakovnicko  1135 -22,2 procenta
Středočeský kraj 1443 18,2 procenta

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje