Všechny byly nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, připomněl Buček, podle jehož slov zadavatel na základě propočtů z dokumentace původně počítal s částkou 440,98 milionu korun. Nejnižší podaná nabídka dosáhla 374,60 milionu korun bez DPH. Tu ale při pátečním posuzování výběrová komise neoznačila za nejvýhodnější. Jako nejlepší alternativu doporučuje nabídku společnosti Strabag, k níž Buček konkrétní částku neuvedl. Upozornil však, že kritériem hodnocení byl kromě ceny a doby záruky i termín zprovoznění jednotlivých sekcí stavby.

„Hodnoticí komise nyní prověřuje splnění požadavků stanovených v zadávací dokumentaci výběrového řízení a cenové nabídky jeho jednotlivých účastníků,“ konstatoval Buček. Prezentovaný závěr komise je tedy zatím pouze předběžný. Prozatím předčasné by bylo i hovořit o očekávaném termínu podepsání smlouvy. Jisté však je, že práce na silnicích I/9 a I/16 aktuální krok o něco více přibližuje k zahájení. Přípravné práce ostatně už mohli lidé zaznamenat: v hlavní trase ŘSD již v zimě nechalo kácet dřeviny, protože jde o práce, které bylo třeba provést s předstihem – v době vegetačního klidu.

Obchvat Mělníka.Obchvat Mělníka.Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic Střední Čechy