Jak připomněla Eva Jouklová z Lesů České republiky, podle zákona lze v lesích sbírat nejen lesní plody, ale i suché na zemi ležící klestí pro vlastní potřebu. „Platí to v jakémkoli, tedy i soukromém lese. Klestím jsou myšleny na zem spadlé větve, které nesmějí mít na silnějším konci větší průměr dřeva bez kůry než sedm centimetrů. Dřevo o větších průměrech si z lesů nikdo nesmí samostatně odvážet bez toho, aby k tomu měl od vlastníka lesa nebo lesního správce povolení,“ vysvětluje Jouklová.

Důchodce Jiří Veselý z Tmaně si letos objednal naštípané dřevo v Hudlicích. Za pět kubíků míchaného dřeva, půl tvrdého, především duby a buky, a půl měkkého, což jsou jehličnany, zaplatil 13 tisíc korun. Další dřevo získal po dohodě se zástupcem majitele lesa výrazně levněji.

„Na benzince jsem si všiml tahače se dřevem, tak jsem se ho zeptal, odkud to veze,“ vypráví Veselý. Dostal kontakt na místního lesního hospodáře Jiřího Šebka z Lesů České republiky, s nímž se pak domluvil, že může vyrazit na samosběr ke Křižatkám.

„Čistím tam les a prořezávám suché a nalomené stromy, sbírám klacky. Jsou tam akáty, buky a modříny. Dřevo o průměru 25 centimetrů si nařežu na metrová polena, která musím táhnout zhruba 50 metrů k autu. Práce se dřevem mě ale baví a uklidňuje. Za pět kubíků jsem zaplatil čtyři tisíce korun,“ říká důchodce.

„Ano, dřevo je možné si po dohodě a úhradě nařezat sám,“ potvrzuje Jiří Šebek z Lesů České republiky.

Dřevo nabízí například i obec Chyňava. Pro místní občany je přitom cena příznivější. „Pokud jde o dřevo, které je podle katastru lesní porost a plní funkci lesa, pouštíme tam jen firmy, ty zabezpečí probírku a pak vysázejí nové stromy. Ohledně volně stojících stromů, které funkci lesa neplní a stojí na našich pozemcích, nabízíme občanům možnost si je ponechat. Trvale žijící občané v naší obci platí 350 korun za metr krychlový, ostatní pak 700 korun. Moc se to ale nevyužívá. Většinu dřeva skladujeme a poté používáme při společenských akcích, jako jsou čarodějnice nebo staročeské máje,“ vysvětluje starosta obce Zdeněk Steiner.