Krajský úřad totiž oznámil, že požadavky na poskytnutí finančních podpor budou seškrtány na třetinu. Takový postup alespoň středočeským zastupitelům doporučují krajští radní pro rozhodování o sekci Středočeského Infrastrukturního fondu s tematickým zadáním Životní prostředí.

Žádostí se sešlo mnohem více, než připravené peníze mohly plně uspokojit, vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). „Proto se přikročilo ke krácení požadovaných částek tak, aby bylo možné podpořit všech 101 žadatelů, kteří splnili podmínky fondu,“ konstatovala. Podávat své žádosti o peníze na vylepšení vodohospodářské infrastruktury mohly obce a jejich dobrovolné svazky obcí do 5. května.

Takzvanému převisu žádostí nezabránil ani fakt, že původně připravené peníze byly zdvojnásobeny. Zprvu infrastrukturní fond nabízel 50 milionů z poplatků za odebrané množství podzemní vody; následně se připravená částka zvýšila na 102 068 980 Kč díky připočtení prostředků z rozdělení zůstatku hospodaření kraje v loňském roce a dalších volných financí.

K dalšímu schvalování radní posílají zastupitelům pouze žádosti, u nichž je již potvrzeno, že jsou v pořádku. Zda odpovídají vypsaným pravidlům, kontroloval odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který se také postaral o jejich ohodnocení, uvedla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Žádosti, které neprošly formální kontrolou a nesplňovaly požadované parametry, byly z dotačního řízení vyřazeny,“ konstatovala. „Takových bylo pouze pět,“ upřesnila radní Skopalíková.