S takzvaným vízem strpění pobytu získali lidé prchající z Ukrajiny před válečnými hrůzami zdravotní pojištění srovnatelné s tím, jaké mají tuzemští pojištěnci – tedy včetně úhrady zdravotních služeb poskytovaných týmy mobilních hospiců. „Péči o umírajícího pacienta za spolupráce jeho blízkých mohou hospice poskytovat i na ubytovnách či v jiných krátkodobých či dočasných ubytováních,“ upřesňuje hejtmanství, že k získání asistence pro to, aby poslední etapa života byla důstojná a co nejsnesitelnější, není nutné mít na českém území trvalé bydliště. Může jít i o ubytování krátkodobé nebo dočasné.

Zastoupení v různých regionech

Běžence, jimž se bohužel nevyhnulo řešení smutných starostí, kraj při hledání podpory vedoucí k tomu, aby tyto starosti nebyly ještě smutnější, odkazuje na informace Fóra mobilních hospiců o poskytovaných službách, které jsou k dispozici i v ukrajinštině. Právě organizace sdružené ve fóru asistenci kolem předposledních věcí člověka nabízejí. Zájemci o tyto služby si mohou vyhledat kontakty na webové adrese mobilnihospice.cz – přičemž je lze najít v regionech po celé republice. Řádní členové fóra působí mimo jiné na různých adresách v Praze, v Čerčanech při pomezí Benešovska, Prahy-západ, Prahy-východ, Kolínska a Kutnohorska, odkud tým vyjíždí v okruhu do 30 kilometrů od města, a v Poděbradech; k přidruženým členům se pak řadí ještě Beroun, Kladno, Lysá nad Labem a Mělník.

Vizualizace možné podoby budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM.
FOTO: U Masarykova nádraží vznikne jedinečný chrám železniční historie

Vybrat poskytovatele služeb co nejblíže místu pobytu je základem – zdravotníci totiž za pacientem dojíždějí, kdykoli je to třeba. Jsou mezi nimi jak lékaři, tak kvalifikované zdravotní sestry. S tím, že zdravotní služby jsou v rámci zdravotního pojištění zdarma – a případné další služby související s péčí mohou být placené. Obvykle to vychází na 100–400 Kč za den péče, přičemž vše je jasně stanoveno předem díky uzavřené smlouvě. Přesně tak, jak to funguje i u tuzemských pojištěnců.

Pomoc pacientovi i jeho okolí

Domácí péče mobilních hospiců je určena umírajícím pacientům, jak dospělým, tak i dětem s nevyléčitelným onemocněním, kteří chtějí nadále setrvávat ve svém prostředí a zůstat se svými blízkými. Poskytované zdravotní služby spojené i s podáváním léků a tlumením bolesti zajistí, že pobyt v nemocnici není i přes těžkou chorobu nutný; současně je často provází psychologická či duchovní podpora rodiny i pomoc při řešení praktických záležitostí, které se v této nové situaci objevují. Rodinné okolí umírajícího se na zajištění péče také aktivně podílí. Je tedy nutné, aby někdo z blízkých byl neustále přítomen; po 24 hodin denně.

Zdravotníci z týmu hospice přijíždějí na předem dojednané pravidelné návštěvy; pro případ potřeby však funguje i nepřetržitá pohotovost. Hospic zajišťuje také zapůjčení pomůcek, které péči o nemocného usnadní. Lze rovněž využít kontaktu s dobrovolníky, psychologem, duchovním nebo sociálními pracovnicemi. V případě zájmu rodiny může podpora a pomoc při řešení aktuální situace (která je opět nová) pokračovat i po úmrtí pacienta.