Asi nejviditelnější malér spojený s tábory ve středních Čechách, který se dostal i do hlavních televizních zpráv, se odehrál 10. srpna večer u Mrtníku na Berounsku. Kvůli rychlému nástupu zvracení a bolestí břicha záchranáři rozvezli do nemocnic 23 pacientů z 24 postižených; celkově se v táboře nacházelo 55 účastníků. Potíže po snědení večeře, která byla dodána už s obědem a následně nevhodně skladována, naštěstí rychle odezněly. Kvůli epidemii gastrointestinálního onemocnění tábor nebylo třeba ukončit předčasně. A celkově mohou hygienici konstatovat, že z epidemiologického hlediska zatím sezona letní dětské rekreace byla ve středních Čechách poměrně klidná.

Ve vodě něco navíc, v papírech něco chybělo

Během července a první poloviny srpna provedli středočeští hygienici celkem 131 kontrol, přičemž 14 z nich bylo speciálně zaměřeno na stravování. Zjistili celkem 19 závad, připomněla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Jana Tomicová. „Z tohoto počtu se šest závad týkalo problematiky zásobování zotavovacích akcí pitnou vodou, které spočívaly v mírném zhoršení kvality po stránce mikrobiologické,“ upřesnila. S dodatkem, že ve všech případech, kdy laboratorní rozbor odebraných vzorků ukázal nevyhovující hodnoty, provozovatelé okamžitě reagovali: zajistili náhradní zdroj a postarali se o dezinfekci studny.

Vedle šesti závad spojených se stravováním dětí v rámci táborové kuchyně – pochybení se týkala především nedodržení podmínek pro skladování potravin, provozní hygieny a zásobování pitnou vodou – se častěji opakovaly nedostatky spojené se zdravotní dokumentací. Šlo o pět případů; jak ve vztahu k dětem, tak v případě dospělých. Po jedné závadě se týkalo zdravotního zabezpečení – a také nesplnění podmínek stanovených pro konání akce. V tomto případě šlo o menší aktivitu typu „tábora s koňmi“, kterou hygienici navštívili v rámci prověřování stížnosti.

Prozatím hygienici provozovatelům uložili šest pokut v celkové výši 12 tisíc korun; další finanční sankce jsou na cestě, avšak řízení ještě není ukončeno. Vysloveny byly také čtyři domluvy a jedno napomenutí.

Koronavirus poslal předčasně domů 98 účastníků

Jedna z menších akcí se 32 účastníky byla ukončena předčasně kvůli koronaviru. Výskyt onemocnění covid-19 však hygienici řešili častěji – celkem na sedmi akcích. Dvakrát ještě musela předčasně odjet část táborníků: z jednoho tábora 53 rizikových kontaktů a z dalšího 13. „Ve čtyřech případech byl výskyt covid-pozitivního účastníka tábora nahlášen a řešen až po ukončení akce v plánovaném termínu,“ doplnila ředitelka Tomicová. Připomněla, že při všech kontrolách hygienici dohlíželi také na respektování mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Zaznamenali jedno porušení na jedné z menších akcí.

Celkově organizátoři středočeským hygienikům nahlásili 311 akcí rozmanitého typu i zaměření dohromady se 478 běhy. Součet jejich účastníků se vyšplhal na 27 772.

Co prozrazují zdravotnické deníky
- Táboroví zdravotníci ošetřovali zejména ranky po odstraňování klíšťat, drobná poranění a odřeniny, bolest hlavy bez dalších příznaků či nevolnost; častější byly také alergické reakce (například v souvislosti s bodnutím hmyzem).
- Výjimečně byly zaznamenány méně závažné úrazy dětí – například vyvrknuté kotníky, zhmožděniny, řezné rány, ale také například zlomenina ruky.
- Aktivita klíšťat se během prázdnin jevila jako střední, lokálně pak zvýšená.
Zdroj: Krajská hygienická Stanice Středočeského kraje