Dosavadní velitel plukovník Jan Třináctý v Jincích velel šest let a v pondělí 1. srpna odchází na novou manažerskou pozici na Generální štáb Armády ČR do Prahy.

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo předání bojového praporu a oficiální stvrzení předávacího protokolu s oběma protagonisty. Zazněl i výstřel z děla a nechyběla ani rozlučková jízda odcházejícího velitele v samohybné kanónové houfnici Dana za zvuku večerky.

„Brdy a dělostřelectvo jsem miloval. Těch šest let, to nebyl ztracený čas. Děkuji všem, kteří se zasloužili o to, že na Jince budu vždy rád vzpomínat," řekl směrem k vojákům plukovník Jan Třináctý. Na jeho vystoupení navázal plukovník Ivan Mráz, který ubezpečil všechny přítomné, že udělá maximum proto, aby navázal na úspěchy svého předchůdce.

Pamětní medaile

Starosta Jinců Josef Hála poděkoval plukovníkovi Třináctému za dlouholetou spolupráci a jménem rady městyse mu předal pamětní medaili. Novému veliteli zároveň popřál hodně zdaru v nové funkci.

Pozvání obou plukovníků do Jinců přijala řada hostů, mezi nimiž nechyběli náčelník štábu velitelství pozemních sil plukovník Antonín Gencer, bývalí velitelé 13. dělostřelecké brigády plukovník Jaroslav Vácha a brigádní generál Ján Kožiak a také starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

„Nový velitel Ivan Mráz býval mým spolužákem a také to je důvod, proč se již teď těším na blízkou a příkladnou spolupráci města Příbrami s jineckým dělostřeleckým plukem," uvedl starosta Vařeka.

Čtěte také: Letecká základna v Čáslavi má po třech letech nového velitele

Michal Abrhám