Bude se postup při letošním sčítání nějakým zásadním způsobem lišit oproti tomu poslednímu z roku 2011?
Letošní sčítání je poprvé v historii koncipováno online. A ti, kteří nevyužijí sečtení prostřednictvím internetu či aplikace pro mobilní telefony, navštíví sčítací komisař a sečtou se prostřednictvím listinného sčítacího formuláře. To vše s přihlédnutím k aktuálním protiepidemickým opatřením. Oproti sčítání před deseti lety je počet otázek poloviční a zcela odpadl formulář za dům.

Jak moc složité je vyplnit formulář?
Vyplnění formuláře prostřednictvím internetu je jednoduché, intuitivnější a také oproti tištěnému formuláři výrazně rychlejší. Čas lidem ušetří například automatické doplňování některých údajů. Kromě toho můžou lidé vyplnit údaje i za ostatní členy domácnosti.

Sčítání lidí 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března. Kvůli covidu proběhne primárně online pomocí elektronického formuláře nebo mobilní aplikace. Lidé budou mít možnost využít také listinný formulář.
Sčítání lidu 2021: Majetek už statistiky nezajímá, formulář se během let změnil

V čem je Středočeský kraj z pohledu sčítání zvláštní?
Středočeský kraj je naším nejlidnatějším krajem a úměrně tomu jsou rozsáhlé i práce spojené se sčítáním jak z pohledu prací v terénu, personálním zajištěním či zpracováním získaných informací. Náročným procesem bude v konečné fázi i samotné zveřejnění výsledků a jejich analýza.

Jak moc se demograficky liší Středočeský kraj od jiných?
Ještě v roce 2001 byl Středočeský kraj počtem obyvatel čtvrtým nejlidnatějším krajem, od roku 2010 si mezi všemi kraji udržuje prvenství. Výrazně se i přes to, že obyvatelstvo kraje stárne, změnilo v důsledku suburbanizačních procesů jeho věkové složení. Zatímco v roce 2001 byl po Praze a Plzeňském kraji Středočeský kraj třetím věkově nejstarším krajem, od roku 2011 mají Středočeši nejnižší průměrný věk obyvatel ze všech krajů. Kromě toho žádný jiný kraj není tak závislý na pracovní vyjížďce do jiného kraje, v případě Středočeského kraje do hlavního města. Z osob vyjíždějících mimo obec bydliště vyjížděla v roce 2011 polovina z nich do jiných obcí Středočeského kraje, a to převážně v rámci svého okresu. Druhá polovina vyjíždějících směřovala do jiného kraje, z 94 procent to bylo právě do Prahy.

K čemu jsou data ze sčítání využívána?
Data ze sčítání pomáhají, byť často nepřímo, každému z nás. Ať už jde o využití dat o dojížďce do zaměstnání a do škol při plánování a optimalizaci sítě veřejné dopravy či optimalizaci školských zařízení, tak i pro rozmístění nové bytové výstavby či například vzniku nového zařízení pro seniory. Data slouží mimo jiné také integrovanému záchrannému systému či pro rozhodnutí o výstavbě občanské vybavenosti nebo umístění supermarketu.

Existují informace, které nelze zjistit jiným způsobem než při sčítání?
Jedná se například o informace o dojížďce do zaměstnání a do škol. V současné době sice pracuje v důsledku protiepidemických opatření významná část obyvatel ze svých domovů, nicméně pro věrohodné zachycení skutečnosti bychom byli rádi, kdyby na tuto otázku lidé odpověděli tak, jako kdyby jejich dojíždění do práce a škol odpovídalo běžné situaci. Dalšími, kromě sčítání jinde nezjistitelnými informacemi, jsou například i ekonomická aktivita či vzdělanostní struktura obyvatelstva.

Kvůli nepříznivé pandemické situaci je preferován elektronický formulář.
Sčítání lidu 2021: Blíží se konec. Listinný formulář lze odevzdat do 11. května

Kolik komisařů vyrazí do terénu a jak je poznáme?
Sčítání probíhá ve spolupráci s Českou poštou, sčítací komisaři vyrazí do terénu nejdříve v pondělí 22. března. Komisaři mají povinnost prokázat se průkazem sčítacího komisaře a na požádání i občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Komisaři České pošty budou zajišťovat roznos formulářů domácnostem, komisaři Českého statistického úřadu sběr dat v hromadných ubytovacích zařízeních, jako jsou hotely, penziony a ubytovny, a v dalších zařízeních, jako jsou koleje, dětské domovy, domovy pro seniory a podobně. Do terénu vyrazí ve Středočeském kraji více než 1600 sčítacích komisařů, každý sedmý bude pracovníkem Českého statistického úřadu.

A co mohou obyvatelé našeho kraje v souvislosti s blížícím se sčítáním v brzké době očekávat?
Na začátku dostanou domácnosti do svých poštovních schránek informativní leták. Těm, kteří se nesečtou mezi 27. březnem a 9. dubnem online, bude do schránek vložena informace s termínem, kdy je mezi 17. dubnem a 11. květnem navštíví sčítací komisař a osobně jim předá sčítací formuláře. Vyplněné formuláře je možné bezplatně odeslat v obálce, kterou dostanou domácnosti společně s formuláři, nebo je odnést na kontaktní místo na vybraných místech České pošty či na pracoviště Českého statistického úřadu v Praze a v ostatních krajských městech.