Uvedla, že do zařízení zařazených do krajské sítě sociálních služeb, kam se řadí jak instituce zřizované krajem, tak i ty patřící dalším provozovatelům včetně soukromých společností, poslal již několik zásilek roušek, které se zatím podařilo získat. Celkově se 13 domovů pro seniory podělilo o 2895 roušek s nanomateriálem a 21 domovů o 5100 ušitých bavlněných roušek.

Ke splnění vytčeného cíle tedy ještě budou třeba další ústenky – a nejen z toho důvodu, že významná část dosavadních dodávek byla určena pro zabezpečení personálu. V minulém týdnu hejtmanka uvedla – právě v souvislosti s potřebou obstarat roušky – že instituce zřizované v sociální oblasti krajem se starají o více než pět tisíc klientů a celkově jsou do krajské sítě zahrnuta zařízení se zhruba osmi tisíci lidmi.

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in