„V 50. kalendářním týdnu byl ve Středočeském kraji zaznamenán vzestup celkové nemocnosti o 2,8 procenta,“ konstatovala ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygieny Lilian Rumlová. V rámci kraje dosahovala nemocnost 1279 onemocnění na sto tisíc obyvatel. „Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v okrese Příbram, nejnižší zůstává v okrese Kladno,“ připomněla Rumlová.

Pouhý zlomek z celkového počtu onemocnění představují pacienti s klinickými příznaky chřipky. V kategorii označované jako ILI (podle anglického influenza-like illness – neboli choroba vypadající jako chřipka) se počet onemocnění v rámci kraje vyšplhal na 24 v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

Statisticky zde hygienici zaznamenali stoprocentní nárůst proti předchozímu týdnu – toto číslo nicméně vlastně o ničem nevypovídá. Laboratorní testy totiž prokázaly, že i to, co jako chřipka vypadá, ve skutečnosti chřipkou není. Prozatím. „V provedených odběrech biologického materiálu zatím virus chřipky nebyl zjištěn,“ uvedla ředitelka Rumlová.

Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách

Věková skupina  Onemocnění na sto tisíc obyvatel  Změna proti minulému týdnu
Do 5 let  3429 -5,1 procenta
6 – 14 let  2067  +8,7 procenta
15 – 24 let  1757  +3,7 procenta
25 – 59 let  695  +7,1 procenta
Nad 60 let  726  +0,3 procenta
Středočeský kraj 1279  +2,8 procentaZdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje za 50. kalendářní týden


Akutní respirační onemocnění v regionech

Region Onemocnění na sto tisíc obyvatel  Změna proti minulému týdnu
Benešovsko  1293 -13,2 procenta
Berounsko 1163  +6,6 procenta
Kladensko 1026 +10,1 procenta
Kolínsko  1190 +11,6 procenta
Kutnohorsko  1141 +21,1 procenta
Mělnicko  1395 -2,9 procenta
Mladoboleslavsko 1196 -17,1 procenta
Nymbursko  1168  -4,2 procenta
Praha-východ 1293 -6,5 procenta
Praha-západ 1432  39,4 procenta
Příbramsko  1663 -0,3 procenta
Rakovnicko 1380  +17,7 procenta
Středočeský kraj  1279  +2,8 procenta

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje za 50. kalendářní týden