Nebylo to samoúčelné, připomněl za ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Ladislav Holomčík. S tím, že celníci jsou v rámci služby prakticky neustále v terénu – a tím pádem často i blízko místům mimořádných událostí. „Tím, že se pohybují na dálnicích a dalších důležitých komunikacích, jsou v mnoha případech prvními, kdo dojede k dopravní nehodě, požáru vozidel nebo k jiné závažné situaci, která vyžaduje zásah složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl Holomčík.

Celníky školili odborníci

Z jeho slov plyne, že jak o poskytování první pomoci, tak o hasičských záležitostech se celníci dozvěděli vše podstatné z těch nejpovolanějších úst. Za záchrannou službu se jim věnovali instruktoři Adam Svoboda, Jaroslava Dudáková a Jan Wojnar, poznatky hasičů přibližovali Radek Svoboda z pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územního odboru Benešov a výjezdový hasič z Kladna Bohuslav Baďura. V roli lektorky nechyběla ani psycholožka středočeských profesionálních hasičů Eva Biedermannová, které mimo jiné radila, jak se přímo na místě zachovat podle vývoje situace. Upozornila na různé psychické stavy, jimiž mohou procházet jak lidé přítomní na místě mimořádné události, tak její přímí účastníci.

Důležité je zajištění místa

Poučení hasičů mimo jiné zdůraznilo, co je na místě zásahu prioritou v první fázi: nehnat se hned hrr do poskytování pomoci, ale především se postarat o zajištění místa, aby bylo bezpečné pro samotné zachránce i všechny kolem, a nahlásit všechny údaje potřebné pro vyslání účinné pomoci. Potom je na místě snažit se udělat co nejvíc je možné, než záchranné složky dorazí. „Opomenuty nebyly ani zásady postupů při ekologických haváriích nebo dopravních nehodách vozidel přepravujících nebezpečné látky,“ připomněl Holomčík, že poučení bylo poměrně široké.

Také záchranáři se neomezili jen na téma poskytování pomoci při dopravních nehodách, s nimiž se celníci při práci v terénu mohou setkat poměrně často. Došlo na poučení o základech první pomoci při ošetřování různých typů úrazů – třeba i popálenin. A nejen teoreticky, ale i při praktických zkouškách na figurínách byla pozornost věnována rovněž pravidlům kardiopulmonální resuscitace při oběhové zástavě. Včetně využívání automatizovaných externích defibrilátorů pro laické použití, jež v některých služebních autech vozí i celníci; nikoli jen hasiči nebo policisté.

Brožurka se školení nevyrovná

Chválou v souvislosti s poučením, kterého se jeho podřízeným dostalo, nešetřil ředitel Celního úřadu pro Středočeský kraj Jan Václavíček, který se na kladenské školení osobně přijel podívat. „Spoustu informací sice můžeme čerpat z brožurek, ale není nad to, když vše člověk slyší přímo od těch, kteří tyto věci znají z praxe,“ ocenil. Jedním dechem pochválil i to, jakou formou se informace k celníkům dostávaly. Žádné poučování! „Šlo spíše o přátelská setkání kolegů v uniformách,“ shrnul Václavíček ohlasy celníků.

Pro návštěvníky z řad celníků byla zajímavá i možnost prohlédnout si hasičské stanice, především vozový park včetně vybavení zásahových vozidel. V Kladně pak nechybělo ani nahlédnutí do operačního střediska.