Od ledna 2018 už spásá Josefovské louky stádo divokých koní, kteří tam vytvořili pestrou rostlinnou mozaiku ideální pro sběr potravy, hnízdění i úkryt ptáků. „Koně se na Josefovských loukách osvědčili,“ říká správce ptačího parku Břeněk Michálek.

Na Josefovské louky přijedou z Milovic dvě jalovičky. „Jejich úkolem bude okusem potlačovat dřeviny, které jsou v některých částech parku nežádoucí, například rozrůstající se vrby a hlohy. Pratuři jsou navíc schopni vypást rychle se rozšiřující kopřivy, což divocí koně zaměření na trávy nesvedou,“ vysvětluje Břeněk Michálek.

Fotogalerie: U Milovic se narodila mláďata praturů

V polovině ledna se vydají do nového domova také tři mladé samice zubrů z milovické rezervace. Ty odjedou do pastevní rezervace u Rokycan.