V daném místě na okraji Prahy 9, důležité v kontaktu s metropolí i pro významnou část středních Čech, překonával Pražský okruh Chlumeckou dvěma souběžnými mosty, postavenými samostatně pro každý směr jízdy. Nyní lze používat pouze východní. Postupně budou kvůli špatnému stavu zbourány oba; nahradí je mosty nové, již připravené na budoucí rozšíření dálničního okruhu na tři jízdní pruhy.

Stejně jako před týdnem začnou přípravy na sobotní bourání už v pátek večer. Konkrétně vyznačováním dopravního omezení v Chlumecké ulici od 19.00 hodin, upozornil ve čtvrtek Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„V sobotu ráno přibližně mezi čtvrtou a šestou hodinou budou probíhat přípravné práce na navezení a rozprostření štěrkového lože pod nosnou konstrukci. Od 7.00 by se pak měla technika již zakousnout do konstrukce mostu,“ konstatoval.

Chystá se tedy prakticky totéž jako před týdnem – jen o kousek posunuté. S návratem k běžnému režimu provozu se počítá nejpozději v neděli vpodvečer.

Úpravy provozu kvůli bourání mostu

- V sobotu 1. května od 0.00 do neděle 2. května do 18.00 bude v Chlumecké ulici uzavřen pravý jízdní pás směrem z centra Prahy a provoz bude veden pouze v jízdním pásu směrem do centra, a to v režimu 1+1 jízdní pruh.

- Zároveň se na dálnici D0 neboli Pražském okruhu uzavře výjezdová větev exitu 59 směr Chlumecká. Vyznačena bude objízdná trasa: D0 – Vysočanská radiála – mimoúrovňové křížení Satalice – Budovatelská – Vysočanská radiála – D0 – výjezdová větev směr ulice Chlumecká.

- Současně je uzavřena nájezdová větev exitu 59 směr Liberec. Objízdná trasa: D0 – nájezdová větev směr Štěrboholská spojka – D0 – výjezdová větev exit 63 – Českobrodská – nájezdová větev D0 – D0 dále podle nynějšího značení.

Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnic a dálnic ČR