Leckterý šofér se sice možná zachechtá fóru, že tohle je přece taktika, jíž se silničáři řídí dlouhodobě – avšak žerty stranou: na sklonku prázdnin se očekává mimořádný dopravní nápor. Zkušenosti z minulých přitom ukazují, že na silnicích lze očekávat situace, které rozhodně k smíchu nejsou.

Intenzivnímu provozu při návratu z prázdnin a dovolených nepřekážet. Takové je – stejně jako před rokem – rozhodnutí ŘSD: v zájmu zachování plynulosti dopravy se na neděli neplánují žádné práce údržby, jejichž zajištění vyžaduje snížení počtu jízdních pruhů. Týká se to všech komunikací ve správě ŘSD, a to 1. září mezi 8. a 21. hodinou. Omezení prací se však nevztahuje na dlouhodobé uzavírky včetně modernizace D1.

Protože se s houstnoucím provozem očekává také možný nárůst počtu dopravních nehod, bude mít ŘSD v neustálé pohotovosti rovněž připraveny odtahové služby, aby mohly co nejrychleji zasáhnout a průjezd uvolnit. Nakolik dalších vozů, zajištěných policií ve spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů, bude na případný zásah čekat na stanovištích přímo u dálnic; pohled na tato vozidla má plnit i preventivní funkci.

Na dálnicích mohou řidiči, kteří se dostanou do potíží, také využít bezplatné asistenční služby, kterou ŘSD zajišťuje celoročně, a to po 24 hodin denně. Její zásah si lze vyžádat na bezplatné telefonní lince 800 280 281 – a příjezd asistenčního vozu pak lze očekávat zhruba za 20 minut. Za pomoc, jejímž cílem je zajistit plynulost a bezpečnost provozu, se neplatí.

Před jízdou také ŘSD doporučuje nahlédnout na stránky www.dopravniinfo.cz, kde jsou k dispozici aktuální dopravní informace. Je také možné využít adresu m.dopravniinfo.cz – nechybí tedy přizpůsobení ani pro mobilní zařízení. Nově je k mání i stejnojmenná mobilní aplikace. Jen je v té souvislosti na místě připomenout upozornění policie: držet mobil nebo tablet za jízdy řidič v ruce nesmí. S dotazem na aktuální dopravní situaci se navíc lze obrátit rovněž na číslo asistenční služby 800 280 281.