Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), k jehož kompetencím patří oblast financí, připomněl, že částka v celkové výši 489 milionů korun by měla posloužit k posílení investičních výdajů různých kapitol krajského rozpočtu. „Sto milionů korun bychom pak chtěli poskytnout krajské správě a údržbě silnic na úhradu škod vzniklých v letošních zimní sezoně,“ doplnil Kovács.

Další peníze jsou podle představ radních určeny na dotace. Například deset milionů korun by mělo posílit příspěvky kraje na obnovu památek se společenským využitím – tedy takových, jejichž vlastníci zvou turisty v rámci podpory cestovního ruchu, pořádají kulturní akce nebo poskytují zázemí místnímu spolkovému životu. Na podporu kultury by mělo být směrováno 38 milionů – ať už na přímou podporu konkrétních akcí, na koncepční pomoc středočeským divadlům či na jednotnou propagaci nabídky krajských muzeí, galerií i dalších příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury.

Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik luxusních motorových vozidel (včetně veteránů), šperky, nemovitosti, peníze na účtech a v hotovosti, vše v souhrnné hodnotě nejméně 110 milionů korun.
Údajné čachry s reklamou mají našlápnuto k soudu. Jde o stamiliony

O 30 milionů korun by měl být posílen Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, z něhož lze získávat příspěvky na budování, rozšiřování a modernizaci vodovodů a vodárenských objektů i kanalizačních sítí či čističek, stejně jako na výstavbu nebo obnovu rybníků a malých vodních nádrží. Krajští radní dále počítají s tím, že 1,8 milionu korun by mělo být využito na přípravu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov, jehož výstavbu podél trasy budoucí dálnice D3 kraj chystá ve spolupráci s očekávaným hlavním investorem – společností Úpravna vody Želivka. Jejím největším akcionářem je hlavní město Praha, menší podíly pak drží desítky obcí a měst ze středních Čech i z Vysočiny.

Bezmála 42,5 milionu korun ze zůstatku hospodaření by mělo posílit oblast regionálního rozvoje – přičemž se už uvažuje i o konkrétních záměrech, v jejichž prospěch by peníze měly být rozděleny. Například deset milionů z této částky má umožnit vznik nového fondu doprovodné infrastruktury určeného k podpoře zázemí pro vodní turistiku a rekreační plavbu na řekách. Šest milionů korun by pak mělo zamířit na Rakovnicko, konkrétně do oblasti Jesenicka a Čistecka. Tam se má v rámci pilotního projektu Venkov pro život 4.0 vyzkoušet uplatnění moderních technologií pro zlepšení života obyvatel středočeských vesnic i města Jesenice.

Požár školky a obchodního centra v Říčanech
Požár komplexu v Říčanech spolykal přes 12 milionů
Spalničky - ilustrační foto
Spalničky útočí dál – a ještě úporněji